ကၽြန္ေတာ္ အေပ်ာ္တမ္းသက္သက္ ေဗဒင္ ၀ါသနာပါတဲ့ လူငယ္ေလးတစ္ေယာက္ပါ။ ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္ ခမ္းခမ္းနားနား မသတ္မွတ္ေစခ်င္ပါဘူး

ShoutMix chat widget

Contact Us

ကၽြန္ေတာ္ ဒီေနရာကုိ ပစ္ထားတာ ၂ ႏွစ္နီးပါး ရွိသြားပါၿပီ။ ကၽြနေတာ့္ဆီ ေဗဒင္ ေမးတဲ့သူေတြ ရွိေနတုန္းပါ။ ဒါကုိ ျပန္လုပ္ရမလုိလုိ ျဖစ္ေနၿပီ။ 
ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေဗဒင္ ေမးခ်င္ရင္ jjqqyy@gmail.com သုိ႔သာ စာပုိ႔ထားပါ။ တစ္လအတြင္း မေဟာရင္ စာထပ္ပုိ႔ပါ။

ေဂ်ဂ်ဴ၀ုိင္

Yadarpon.mp3

Make a Free Website with Yola.