မည္သည့္လ၌ မဆုိ (၅) ရက္ (၁၄) ရက္ (၂၃) ရက္တုိ႔၌ ဖြားျမင္ေသာ သူမ်ား

 

(၅) ဂဏန္းသမားမ်ားသည္ စိတ္ျမန္လက္ျမန္ရွိၿပီး ေဟာေဟာဒိုင္းဒုိင္း လုပ္ကုိင္တတ္၏။ စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ရာတြင္ ျမန္ဆန္တတ္ၿပီး ခ်က္ခ်င္းထလုပ္ရမွ ေက်နပ္တတ္သည္။ ဆုိင္းငံ့ေနျခင္း၊ တံု႔ေႏွးေနျခင္းကုိ လံုး၀မႀကိဳက္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ေငြရွာရာတြင္ စိတ္ေရာကုိယ္ပါ  အပင္ပန္းခံကာ အလွ်င္အျမန္ ရွာဖြတတ္၏။ ေငြရွာ အလြန္ေကာင္းေသာ ေတာ္ေသာ သူတစ္ေယာက္ျဖစ္၏။

 

ေပါင္းသင္းဆက္ဆံရာတြင္ မည္သူကုိ မဆုိတည့္ေအာင္ ေပါင္းႏုိင္၏။ မိတ္ေဆြသစ္မ်ားအေပၚ ခင္မင္လြယ္၏။ စိတ္ထိခုိက္စရာ ႀကံဳလာပါကလည္း လြယ္ကူစြာထိခုိက္တတ္ေလသည္။ တီထြင္ၾကံဆ၍ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းလုပ္ျခင္းမ်ိဳး၌ အက်ိဳးေပးတတ္၏။ ကုန္ေရာင္းကုန္၀ယ္လုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ႀကီးပြားခ်မ္းသာတတ္၏။ အေႏွာင့္ အယွက္မွန္သမွ်ကုိလည္း တြန္းလွန္တုိက္ခုိက္ရန္ အၿမဲ ႀကံစည္ေနတတ္သူျဖစ္၏။

 

(၅) ဂဏန္း၏ သေဘာမွာ ကံဆုိးကံေကာင္းဟူသမွ် အက်ိဳးေပးအားလံုးသည္ ၎တုိ႔အား ဒုကၡအႀကီးအက်ယ္ ေရာက္ေစမည္မဟုတ္ဘဲ ၎တုိ႔ကသာ အလုိလုိ စိတ္ညစ္ေနမည္။ စိတ္ညစ္ေနျခင္း စိတ္ႀကီးျခင္းကသာလွ်င္ ၎တို႔၏ ဒုကၡျဖစ္ေလသည္။ (၅) ဂဏန္းသမားမ်ားသည္ အႀကံသစ္ ဉာဏ္သစ္မ်ားကုိ ထုတ္ႏုိင္ေသာ ထူးျခားေသာ ဂဏန္းပုိင္ရွင္ျဖစ္သည္။ တစ္ခါတစ္ရံ ဉာဏ္ႏွင့္ဆုိင္ေသာ က်င့္သံုးမႈမ်ိဳးကုိ လုိက္စားတတ္၏။ သုိ႔တုိင္ တပုိင္းတစ ႏွင့္ ပစ္ထားတတ္ျပန္သည္။

 

အထူးသတိျပဳသင့္သည္မွာ မေသခ်ာ မေရာရာဘဲ ဟုိဟုိဒီဒီ အခ်ိန္ကုန္ေစျခင္းကုိ ေရွာင္သင့္သည္။ ေနရာတကာ ပါ၀င္တတ္ သိနားလည္တတ္ၾကသျဖင့္ မည္သည့္ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္မဆုိ သင့္ျမတ္တတ္ေလသည္။ ျဖတ္ထုိးဉာဏ္ ဇ၀နဉာဏ္ေကာင္း၏။ မည္သည့္ ပညာရပ္ကုိ မဆုိ အနည္းငယ္မွ် သင္ၾကား႐ံုမွ်ျဖင့္ လြယ္ကူစြာ တတ္ေျမာက္ႏုိင္၏။ ဦးေႏွာက္ေကာင္းေသာသူ တစ္ေယာက္ျဖစ္ေလသည္။

 

စိတ္ေနစိတ္ထား ႏွစ္မ်ိဳးရွိတတ္သည္။ တစ္စံုတစ္ရာကုိ ရဲရင့္စြာျပဳလုပ္တတ္ေသာ္လည္း တစ္ေနရာရာတြင္မူ သူမတူေအာင္ ေၾကာက္႐ြံ႕ေနတတ္ျပန္ေသးသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ ၾကင္နာသနားတတ္ေသာ္လည္း တစ္ခါတစ္ရံ ရက္စက္တတ္၏။ တစ္ခါခါ အလြန္ရက္ေရာက္ေသာ္လည္း တစ္ခါခါ အလြန္ႏွေျမာတြန္႔တုိတတ္ျပန္သည္။ စိတ္လႈပ္ရွားမႈ မ်ားသျဖင့္ စိတ္ပါလွ်င္ ေကာင္း၏။ စိတ္မပါလွ်င္ အလုပ္ေကာင္း အလုပ္မြန္၌လည္း ျဖစ္ကတတ္ဆန္း လုပ္တတ္၏။ ၎တုိ႔၌ အေျခအေနအရ အေျပာင္းအလဲ ရွိတတ္သည္။ မည္သည့္လုပ္ငန္းကုိင္ငန္း၌ မဆုိ စြဲစြဲၿမဲၿမဲလုပ္ကုိင္ပါက ေအာင္ျမင္တတ္ေလသည္။

 

စိန္ ပလက္တီနမ္ႏွင့္ ေငြတုိ႔ကုိ လက္စြပ္လုပ္လွ်က္ ၀တ္ဆင္သင့္၏။ အညိဳႏု၊ အျဖဴႏွင့္ ေတာက္ပေသာ အေရာင္မ်ားအားလံုး အက်ိဳးေပး၏။ အနက္ေရာင္ကုိ ေရွာင္သင့္သည္။ က်န္းမာေရးအေနျဖင့္ အစားမွား၍ ၀မ္းဗုိက္နာျခင္းေရာဂါမ်ားျဖစ္တတ္သည္။ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္လွ်င္ အစားအစာတစ္ခုကုိ လြန္လြန္က်ဴးက်ဴးစားသံုးတတ္သည္။ ထုိမွ ေရာဂါ ရႏုိင္သည္။ အာ႐ံုေၾကာေရာဂါလည္း ျဖစ္တတ္သည္။ ႏွာေခါင္းႏွင့္ လည္ေခ်ာင္း၊ အေရျပားတုိ႔တြင္ ျဖစ္တတ္ေသာေရာဂါကုိ သတိျပဳသင့္သည္။ စိတ္မေက်မခ်မ္းျဖစ္ျခင္းကုိ အထူးေရွာင္သင့္သည္။