သိဟ္ရာသီဖြားမ်ားကို ဂုဏ္သိကၡာရွိေသာ စိတ္ဓာတ္ အက်င္သီလႏွင့္
ႀကီးျမတ္ေသာ သေဘာထား။ျမင့္ျမတ္ေသာ ႏွလံုးသားမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ေစလ်က္
လူ႔ဘံုေလာကသို႔ ဖန္ဆင္းရွင္မွ ေမြးဖြားေစလႊတ္လိုက္သည္ဟု
ကမၻာ့နကၡတ္ပညာရွင္မ်ားက သတ္မွတ္ထားသည္။
တိုက္ပြဲမ်ား မိးလွ်ံမ်ား ၾကားမွ အလြန္ရဲရင့္ေသာ ေကသရာဇာ ျခေသၤ့မင္း၏
ႏွလံုးသားႏွင့္ ဤရာသီဖြြားမ်ား၏ ႏွလံုးသားကိုထပ္တူျပဳ၍ ေဖာ္က်ဴးထားသည္။
အလြန္တည္ၿငိမ္ျမင့္ျမတ္ေသာ ႏွလံုးသားပိုင္ရွင္မ်ား ၿဖစ္သည္။
အခ်စ္ေမတၱာအေပၚ ေလးနက္စြာ ခံယူက်င့္သံုးသည္။ တစ္ပါးသူတို႔
အဆင္ေျပေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ မိမိ၏အခ်စ္ မိမိ၏ဘဝကို
ေပးဆပ္ရန္ဝန္မေလး။ေပးဆပ္ခြင့္လႊ တ္တတ္ေသာ သေဘာထားႀကီးေသာ ႏွလံုးသားကို
ပို္င္ဆုိင္လင့္ကစား ေခါင္းမာျခင္း မာနရွိျခင္းမ်ားေၾကာင့္
ဘဝအေဖာ္ေကာင္းမ်ား ဆံုးရႈံးတတ္သည္။မိမိ၏ ႏွလံုးသားမွ အခ်စ္ႏွင့္
ဦးေဏွာက္မွေစစားလာေသာ မာနတရားတို႔ အၿမဲ လြန္ဆြဲေနေသာ အေနအထားကို
ဘဝတစ္ေလွ်ာက္ ၾကံဳေတြ႔မည္။ မာနကို ေလွ်ာ့လိုက္ပါ။
ဤရာသီဖြားအမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ႏွလံုးသားကို ဦးစားေပး၍ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္
ဦးေဏွာက္ကို ဦးစားေပးမည့္ သေဘာရွိသည္။
ဘဝအေဖာ္ ခ်စ္သူေရြးေသာအခါတြင္ ႏွလံုးသားသာမက ဦးေဏွာက္၏
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုပါ ထည့္သြင္းတတ္သည္။ အခ်စ္ေမတၱာဟူေသာ အရာသည္
ႏွလံုးသားႏွင့္ ဦးေဏွာက္ ေပါင္းစပ္ ဆံုးျဖတ္ရေသာ အျခင္းအရာျဖစ္သည္ဟူေသာ
ဒႆနအားပိုင္ဆုိင္သည္။
အလြန္သံေယာဇဥ္ႀကီးတတ္သည္။ ငယ္ခ်စ္ကို ဦးစားေပးတတ္သည္။
သတိေပးလိုသည္မွာ မိမိသည္ အလြန္မ်က္ႏွာပြင့္ စန္းပြင့္ေသာ
သူျဖစ္မည္။တစ္ဦးထက္ပိုေသာ ခ်စ္သူရည္းစားမ်ား
ထားရလိမ့္မည္။ခ်စ္သူမ်ားျခင္း သည္ လည္းေကာင္း၊
အခ်စ္မ်ားျခင္းသည္လည္းေကာင္း ဘဝ၏ အေႏွာက္အယွက္ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။
မိမိအေပၚ နားလည္း
ခြင့္လႊတ္ျခင္း၊ပံ့ပိုးကူညီျခင္း၊အေဖာ္အျဖစ္ရပ္တည္ျခင္း၊ ျပဳမည့္သူကို
ဘဝၾကင္ေဖာ္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္လိမ့္မည္။ကံေခသည္မွာ ဤရာသီဖြားမ်ားသည္
အခ်စ္ဆံုးသူႏွင့္ ေကြကြင္းရတတ္သည္။ မာနေၾကာင့္ အခ်စ္္စစ္ခ်စ္သူႏွင့္
ပဋိပကၡျဖစ္ေနဆဲ၊ အားနာ သနားခြင့္လႊတ္တတ္ေသာ မိမိသဘာဝကို အျခားေသာသူက
အခြင့္အေရးယူ၍ အညွာကိုင္ကာ လက္ထပ္ရန္ တိုက္တြန္းခံရတတ္တသည္။ အခ်စ္ဆံုးသူ
တစ္ေယာက္ ၊ လက္ထပ္ဆံုစည္းသူကတစ္ေယာက္ ၿဖစ္တတ္သည္။
အသက္ ၁၆ႏွစ္မွ ၂၂ ႏွစ္ၾကားေမတၱာ ကံေခတတ္သည္။ အသက္၂၂ႏွစ္ေက်ာ္မွ
မိမိႏွလံုးသားသည္ ရင့္က်က္လာမည္။ အသက္၂၄ ႏွစ္အထက္တြင္မူ ေလးနက္ေသာ
အားမာန္ျဖင့္ သူတစ္ပါးကို ခ်စ္ျခင္းေမတၱာထားရွိ လိမ့္မည္။မိမိ
သံေယာဇဥ္ႀကီးေသာသူ၏စကားႏွင့္ ေျပာသမွ်အလံုးစံုအား မ်က္စိမွိတ္ ယံုတတ္ေသာ
သဘာဝရွိသည္။ခ်စ္ျခင္းေမတၱာတရားသည္မိမိဘဝတစ္ခုလံုးကိုတစ္စံုတရာတိုးတက္ေစရန္
ဖန္တီးႏုိင္သည့္ စြမ္းအား တစ္ရပ္ျဖစ္သည္ ဟူေသာ သေဘာထားအား ရင္မွာ ထာဝရ
ပိုက္ေထြးထားေသာမ်ားျဖစ္သည္။
ဤကား သိဟ္ရာသီဖြားမ်ား၏ အခ်စ္ဒႆနေပတည္း။