ကုမ္ရာသီဖြားမ်ားသည္ အစြဲအလမ္းၾကီးၿပီးေပးဆပ္မႈကို ဦးစားေပးတတ္ေသာ
ႏွလံုးသားကို ပိုင္ဆိုင္သည္ဟု ကမာၻ႔နကၡတ္ပညာရွင္မ်ားက တညီတညြတ္တည္း
သတ္မွတ္ထားသည္။
ေရအိုးထဲမွ ေရကို သြန္ေလာင္းၿပီး ေရငတ္သူမ်ားအားေပးသလကဲ့သို႔
ႏွလံုးသားမွ ေအးခ်မ္းျမင့္ျမတ္သည့္ အခ်စ္ေရစင္အား ပက္ဖ်န္းေနေသာ
ပံုနိမိတ္ျဖင့္ဤရာသီဖြားမ်ား၏ အခ်စ္ကုိ ေဖာ္က်ဴးထားသည္။
ပကတိရိုးသားတည္ၾကည္သည္။ သစၥာၾကီးသည္။ ေျဖာင့္မွတ္မွန္ကန္ရိုးသား၍
အမွန္တရားဘက္မွ ရပ္တည္ေသာ ႏွလံုးသားပိုင္ရွင္ျဖစ္သည္။ တစ္ပါးသူအေပၚ
မာယာမ်ားရန္၊စဥ္းလဲ လိမ္ညာေကာက္က်စ္ရန္ ဝန္ေလးသည္။ သန္႔စင္ေသာ
ႏွလံုးသားႏွင့္ ခ်စ္တတ္သည္။ ရိုးရိုးေၿဖင့္ေျဖာင့္သမားျဖစ္သည္။
အစြဲအလမ္းႀကီးျခင္း တစ္ဖက္စြန္းက်လြန္းျခင္းမ်ားေၾကာင့္
ႏွလံုးသားေရးရာ ခ်စ္ဒုကၡတို႔ ၾကံဳတတ္သည္။ သန္႔စင္ေသာ ႏွလံုးသားႏွင့္
တစ္ပါးသူအေပၚ ေမတၱာထားလင့္ကစား ကံဇာတ္ဆရာမွ မိမိအား အလြမ္း၊
အေဆြးသမားျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးမည္။ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေနေသာ
အခ်စ္ေရးလမ္းေၾကာင္းတြင္ မွန္းဆမထားေသာအဆိုးမ်ား ဝင္ေရာက္မည္။ကာလအတန္ၾကာ
လြမ္းေမာ၍ ခ်စ္ရမည့္ကိစၥကို ေၾကာက္လန္႔ေနမည္။ ၿပီးမွ တည္ၿငိမ္
ေအးခ်မ္းေသာ ေမတၱာရွင္ႏွင့္ေတြ႔ျပီး ဘဝတြင္ေအးခ်မ္းသြားမည္။ေမတၱာေရးတြင္
ေလးေလးနက္နက္ သစၥာရွိရွိေနတတ္သည္။ ခ်စ္သူအေပၚ
အခြင့္အေရးမယူ။အႏိုင္မယူတတ္။ မိမိကသာ အနစ္နာခံတတ္သည္။ ရံဖန္ရံခါတြင္
လက္ေတြ႔ထက္ စိတ္ကူးယဥ္ဘက္ေရာက္သြားတတ္သည္။
မိမိအရည္အခ်င္းမ်ားရွိလွ်က္ မိမိထက္နိမ့္ေသာသူကို
အၿမဲဦးစားေပးတတ္ေသာ သဘာဝရွိသည္။ဂုဏ္အနိမ္႔အျမင့္ မတူေသာ ခ်စ္သူႏွစ္ဦးမွ
နိမ္႔ေသာသူကိုပုိ၍ ဦးစားေပး ေရြးတတ္သည္။ ထို႔အျပင္ ခ်စ္သူကို မိမိထက္
ျမွင့္တင္ေပးမည္။ အလိုလိုက္ အၾကိဳက္ေဆာင္ထားေသာ မိမိတင္သည့္
ေရႊမင္းသမီးမွ မိမိကို အသည္းခြဲသြားတတ္ေသာ အေနအထားၾကံဳအားေတြ႔မည္။
ဤရာသီဖြား အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ေမတၱာေရးတြင္ ေလးေလးနက္နက္ရွိမည္။
အျမင္က်ယ္မည္။ သေဘာထားႀကီးမည္။ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႔ေသာ ႏွလံုးသားကို
ပိုင္ဆို္င္မည္။ ေမတၱာေရးတြင္ နက္နက္နဲနဲ ေတြးေခၚတတ္၍ ဘဝကို
ေပးဆပ္ထားမည္။ ေမတၱာကို စာမဖြဲ႔တတ္၊ ႏူးညံ့ေပ်ာ့ေပ်ာင္းစြာ ႏႈတ္ခမ္းဖ်ား
လွ်ာဖ်ားမွ မေျပာတတ္။ ရိုရိုးၾကီး လက္ေတြ႔က်က် လုပ္ေဆာင္ၿပီး အခ်စ္ကို
ေဖာ္ညြန္းတတ္ေသာ သဘာဝရွိသည္။ ခ်စ္သူအေပၚ အေလးထားမည္။ ရံဖန္ရံခါတြင္
ခ်စ္သူဘက္မွ ေသြးသားေဆြမ်ိဳးမ်ားက မိမိအေပၚ ႏွိမ့္ခ်ျခင္း
စကားတင္းေၿပာခံရျခင္းမ်ာၾကံဳမည္။ သို႔ရာတြင္ အံဩေလာက္ေအာင္ မိမိ၏
သေဘာထားကို ျပသႏို္င္မည္။
ဤရာသီဖြား အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ စိတ္လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ ဆန္းသစ္သည့္
အေတြ႕အၾကံဳကို လိုလားေသာ ႏွလံုးသာကို ပိုင္ဆုိင္သည္။ သို႔ေသာ္
ဦးေႏွာက္ႏွင့္ႏွလံုးသားၾကား အၿမဲဒြဟျဖစ္တတ္၊ ေတြေဝတတ္သည္။ ေမတၱာ
တရားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိတ္ဓာတ္ တက္လြယ္ က်လြယ္သည္။ မိမိႏွလံုးသားသည္
သူတစ္ပါးအေပၚ အဆင္ေၿပ ခ်မ္းေၿမ့ ေအးခ်မ္းျခင္းကို ေပးလိုသည္။
ဤရာသီဖြားမ်ား၏ ေမတၱာအေပၚ ထားရွိေသာ ဒႆနသည္ အလြန္တရာ တန္ဖိုးၾကီးေသာ
ေပးဆပ္ျခင္းႏွင့္ လိုက္ေလ်ာျခငး္၊ တစ္ပါးသူအေပၚ ေလးနက္စြာ ဆက္ဆံျခင္း
သစၥာ တည္ၿမဲျခင္းတို႔ေပါင္းစည္းေသာအရာ တစ္ခုျဖစ္သည္ဟု ယူဆၾကသည္။