မည္သည့္လ၌ မဆုိ (၉)  ရက္ (၁၈) ရက္ (၂၇) ရက္၌ ဖြားျမင္ေသာသူမ်ား

 

ကုိးဂဏန္းသမားမ်ားသည္ စိတ္ျမန္ျခင္း စိတ္ႀကီးျခင္းတုိ႔ျဖစ္တတ္ၾကသည္။ သင္းတုိ႔သည္လည္း အတုိက္အခုိက္ မကင္းႀကဘဲႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈလည္း မရရွိတတ္ၾကေပ။ ေဒါသႏွင့္ မိမိစိတ္ကုိ တည္ၿငိမ္ေအးေဆးေအာင္ ခ်ဳပ္တည္း ႏုိင္လွ်င္ စိတ္တန္ခုိးႀကီးမားႏုိင္သျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈ အထြတ္အထိပ္သုိ႔ ေရာက္တတ္၏။

 

ငယ္စဥ္ဘ၀တြင္ ဆင္းရဲႏုံခ်ာလွသည္။ ပင္ပန္းဆင္းရဲစြာျဖင့္ ႀကီးျပင္းလာရတတ္ၿပီး အသက္ႀကီးပုိင္းသုိ႔ ေရာက္မွ ေအာင္ျမင္တတ္သည္။ (၉) ဂဏန္းသမားမ်ားသည္ ထူးျခားေသာ သေဘာရွိ၏။ အဆံုးအစမရွိ ႀကီးျမင့္လုိေသာ ဆႏၵႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္လုပ္လုိေသာ စိတ္ရွိေလသည္။ လြတ္လပ္မႈကုိ လံုး၀ႏွစ္သက္၏။ ေဒါသႀကီးေသာေၾကာင့္ လူသူႏွင့္ ခပ္ကင္းကင္းေနရတတ္၏။ မင္းေဘး ရာဇ၀တ္ေဘးမ်ား သင့္တတ္သည္။ (၉) သခၤ်ာမွာ စစ္၏ သေဘာရွိျခင္းေၾကာင့္ စစ္ဘက္တြင္ ႀကီးျမင့္ေသာ ရာထူးကုိ ရတတ္ေလသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ဗံုးေၾကာင့္ ထိခုိက္ ဒဏ္ရာ ရတတ္၏။

 

၎တုိ႔သည္ ခင္မင္တတ္ေသာ ႏွလံုးသားရွိတတ္ၾက၏။ ခ်စ္ခင္စြဲလန္းမိလွ်င္ ဘာမဆုိ လုပ္ကုိင္ေလေတာ့၏။ လွပေခ်ာေမာေသာ မိန္းမမ်ားဆြဲေဆာင္ရာသုိ႔ ပါတတ္သျဖင့္ တစ္ခါတစ္ရံ မိန္းမႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႀကီးစြာေသာ မုိက္မဲမႈမ်ိဳးကုိ ျပဳမူတတ္၏။

 

၎တုိ႔မွာ အလြန္ေၾကာက္စရာ ေကာင္းေသာ အဆိပ္မ်ိဳး ရွိေနတတ္၏။ ၎တုိ႔က ၎တုိ႔အဆိပ္ကုိ အသံုးျပဳလုိက္လွ်င္ ခံရသူအဖုိ႔ အႏၲရာယ္အေတာ္ႀကီးေလသည္။ ၎တုိ႔စိတ္ကုိ ခ်ဳပ္တည္းၿမိဳသိပ္ႏုိင္လွ်င္ကား အမြန္ျမတ္ဆံုးျဖစ္၏။ ေမတၱာတရားကုိ အစဥ္လက္ကုိင္ထားသင့္ေလသည္။

 

မီးကဲ့သုိ႔ တဟုန္ထုိး ေလာင္ကၽြမ္းတတ္သျဖင့္ စိတ္ဓာတ္အင္အားလည္း အလြန္ႀကီးမားေလသည္။ အလြန္အကၽြံ လုပ္ကုိင္တတ္သည္။ ရန္သူမ်ားတတ္ၿပီး အစဥ္ တုိက္ခုိက္ေနရတတ္သည္။ အလုပ္ကုိ ေရွ႕ေလာၿပီး လုပ္ကုိင္တတ္သည္။ စိတ္ႀကီးသျဖင့္ အာဏာရွင္ဆန္တတ္ေလသည္။

 

ကိစၥတစ္ခုကုိ ယတိျပတ္ဆံုးျဖတ္ၿပီး လုပ္ကုိင္တတ္ၾကသျဖင့္ ၎တုိ႔ျပဳမူသမွ်မ်ားမွာ အရာထင္ၾကသည္ခ်ည္း ျဖစ္၏။ မိမိကုိယ္ကုိ အထင္ႀကီးျခင္း သူတပါးက ေျမႇာက္ပင့္ေျပာဆုိေသာအခါ ဘ၀င္ျမင့္တတ္ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ တခါတရံ အမွားႀကီး မွားတတ္ေလသည္။ အၾကင္နာတရားႀကီးမွား တတ္ၾကေသာ္လည္း အိမ္ေထာင္ေရးတြင္ ကံမေကာင္းတတ္ၾကေပ။ အခ်စ္ေရးတြင္ ဒုကၡခံစားရတတ္ၿပီး အခ်စ္ေၾကာင့္ ဘ၀ဆံုးသူမ်ား ျဖစ္တတ္ၾကေလသည္။

 

ေဆာင္ထားသင့္ေသာရတနာမွာ ပတၱျမားျဖစ္သည္။ သင့္ေလွ်ာ္ေသာ အေရာင္မွာ အနီေရာင္ ႏွင္းဆီေရာင္ ပန္းေရာင္တုိ႔ျဖစ္သည္။ ဦးေႏွာက္အေျမးေရာင္ေရာဂါ ျဖစ္တတ္သည္။ ငယ္စဥ္က ခ်ဴခ်ာတတ္သည္။ ဆီးေရာဂါ အဂၤါစပ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာေရာဂါ လိပ္ေခါင္းေရာဂါ ေခ်ာင္းဆုိးရင္ၾကပ္ေရာဂါျဖစ္တတ္သည္။ အစဥ္ အၿမဲ ေလေကာင္းေလသန္႔ ႐ႉသင့္ပါသည္။