တူရာသီဖြားမ်ားသည္ အသည္းမာ၍ တစ္ပါးသူအေပၚ ခ်စ္ရန္အလြန္ခက္ခဲေသာ
ေအးတိေအးစက္ ႏွလံုးသားအခ်စ္ကို ပုိင္ဆိုင္ထားသည္ဟု
ကမ​ၻာ့နကၡတ္ပညာရွင္ႀကီးမ်ားက ဆိုရိုးရွိသည္။
ေပးဆပ္ျခင္းႏွင့္ ရယူျခင္းတို႕ကို ခ်ိန္ခြင္တစ္ဖက္တစ္ခ်က္တြင္တင္၍
အရာရာကို တြက္ခ်က္ေနေသာ ႏွလံုးသားအခ်စ္ရွင္ဟူ၍လည္း
ေဖာ္က်ဴးထားျပန္သည္။ဤရာသီဖြားမ် ားသည္ မွ်တေသာ သဘာဝ ႏွစ္လိုေသာ
အေနအထားရွိလင့္ကစား ႏွလံုးသားမာလြန္း၍ မိမိကုိယ္သာ မိမိ
အခ်စ္ဆံုးျဖစ္မည္။သီးသန္႔ေနလိုစိတ္ျပင္းထန္မည္။ခ်စ္ခဲၿပီး အခ်စ္ၿမဲသည္။
ထူးျခားခ်က္မွာ ဥာဏ္ျမင့္ေသာ ပညာအတတ္ထူးခၽြန္ေသာသူတို႔ကို ဦးစားေပး၍
ခ်စ္တတ္သည္။
အလြန္သိမ္ေမြ႔ ေအးခ်မ္းမည္။ ေမတၱာတရားတြင္ အလြန္မွ်တစြာ
ေတြးေခၚတတ္သည္။ ခ်င့္ခ်ိန္တတ္သည္။ ႏွလံုးသားသည္ ေကာင္းၿပီဆိုက
သူတစ္ပါးထက္ပိုေကာင္းတတ္သလို ဆိုးၿပီဆိုကလည္း အလြန္ပရိယာယ္မာယာမ်ားစြာ
သူတစ္ပါးထက္ သာလြန္ဆိုး​ျပတတ္သည္။ တစ္ပါးသူကို ဦးစားေပးတတ္ေသာ္လည္း
မိမိကအနစ္နာခံရမည္ဆိုပါက ဘာကိုမွ်မလုပ္။သားခ်င္းအတြင္း က်န္းမာ
ေရးမေကာင္းသူ ဆိုးသြမ္းသူမ်ားေၾကာင့္ မိမိအခ်စ္ေရး ႏွလံုးသားေရးတြင္
အေႏွာက္အယွက္ အနည္းငယ္ရွိသည္။
ပင္ကို ႏွလံုးသားသည္ နီးစပ္မႈအား အေျခတည္၍ အခ်စ္ သံေယာဇဥ္ျဖစ္တတ္သည္။
အခ်စ္အေပၚ အၿမင္သည္ မိမိႏွင့္ အေပးအယူ ညီမွ်၍ မိမိအား
အေထာက္အကူျပဳႏုိင္ေသာသူအေပၚ ခ်စ္သင့္သည္။သေဘာထားမတိုက္ဆိုင္ေသာသူမ်ားကို
ဥပကၡာ​ျပဳတတ္သည္။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာႏွင့္ဥပကၡၡာႏွစ္မ်ိဳးရွိ၍
အမွန္တရားလံုးဝမရွိေသာ ႏွလံုးသားကို ပိုင္ဆုိင္သည္။
ပင္ကိုအားျဖင့္ မိမိကုိယ္မိမိသာ အခ်စ္ဆံုးၿဖစ္၍ မိမိ
ဘဝႏွင့္ထပ္တူနီးပါးတူညီၿပီး အက်ိဳးျပဳေသာ သူကို ဦးစားေပးခ်စ္တတ္သည္။
ကာလအတန္ၾကာ ပိုးပန္းေနသူကိုေက်ာ္၍ ေနာက္လူကို ခ်စ္တတ္ေသာ သဘာဝရွိသည္။
ခ်စ္သင့္သည္က တစ္ေယာက္၊ ခ်စ္မိသူက တစ္ဦး ျဖစ္တတ္သည္။
ဤရာသီဖြား အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အလြန္သံေယာဇဥ္ႀကီးတတ္သည္။ မိမိအား
သေဘာက်ေသာသူ အလြန္ေပါသျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ရာ​၌ ေတြေဝဒြိဟ ျဖစ္ရတတ္သည္။
အဆံုးတြင္ ႏွလံုးသားကို ဦးစားေပးလိမ့္မည္။ ေျမာက္ျမားစြာေသာ ေရြးစရာထဲမွ
စိတ္ႀကိဳက္
ေရြးမည္။ နီးစပ္မႈအရွိဆံုးသူကို ေရြးမည္။ အစပိုင္းတြင္ တစ္ပါးသူတို႔က
မိမိလူေရြးမွားၿပီဟု ေဝဖန္ၾကလိမ့္မည္။ ေရြးလို္က္ေသာသူသည္
မိမိလက္ထဲေရာက္လာမွ ထက္ျမက္လာမည္။ ထိုအခါ အမ်ားဝန္းက်င္က္
အေရြးေကာင္းေလစြဟု ေၿပာၾက​လိမ့္ဦးမည္။
ဤရာသီဖြား အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ ပညာအတတ္ရွိသူကို သံေယာဇဥ္
တြယ္တာမည္။ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္ အထင္ႀကီးမႈ ေလးစားမႈ​အေပၚ အေျခခံ
ေပၚေပါက္မည္။ ဘဝလမ္းေၾကာင္းတြင္ ၅၂၈ ႏွင့္ ၁၅၀၀
ေမတၱာႏွစ္ခုအၾကားလြန္ဆြဲေနရမည္။ အဆံုးသတ္တြင္ မိမိ အႀကိဳက္
မိဘဝန္းက်င္ႏွစ္သက္မႈ ႏွစ္ခုလံုးရွိသူကုိ ႏွလံုးသားမွ ဆံုးျဖတ္၍
ဘဝအေဖာ္အျဖစ္ ေရြးမည္။
မည္သို႔ဆုိေစ ဤရာသီဖြားမ်ားအားလံုး၏ အခ်စ္၊ေမတၱာအေပၚ
ထားရွိေသာဒႆနသည္"ေပးဆပ္ျခင္း၊ရယူျခင္း၊တံု႔ျပန္ျခင္း၊
ခြင့္လႊတ္ျခင္းတုိ႔ေပါင္းစည္းထားသည့္ အလြန္တန္ဖိုးရွိေသာ အရာသည္
အခ်စ္ျဖစ္သည္ "ဟူ၍ျဖစ္သည္။