မည္သည့္လ၌ မဆုိ (၃) ရက္၊ (၁၂) ရက္၊ (၂၁) ရက္ (၃၀) ရက္ ဖြားျမင္ေသာ သူမ်ား

 

(၃) ဂဏန္းပုိင္ရွင္မ်ားသည္ တုိက္ခုိက္ျခင္း၊ စစ္မက္ အဓိပၸါယ္ကုိ ေဆာင္၏။ ၎တုိ႔ဘ၀မွာ လက္ေ၀ွ႕သမားကဲ့သုိ႔ပင္ျဖစ္၏။ တစ္ဖက္သားကုိ အစဥ္အႏုိင္ယူေနရမည္ျဖစ္ၿပီး မိမိက အႏိုင္မယူသည့္ေနရက္၌ မိမိအ႐ႈံးေပးရမည္ျဖစ္၏။ တုိက္ခုိက္ေနရျခင္းျဖင့္လည္း အစဥ္ ထင္ရွား၏။ ၎တုိ႔အား ဖိႏွိပ္သည့္ အေၾကာင္းအရာေပၚလာလွ်င္ ထုိအေၾကာင္းအရာကုိ ေတာ္လွန္သျဖင့္ ေအာင္ျမင္တတ္ေလသည္။

 

(၃) သမားမ်ားသည္ သူတပါးကုိ ၫြန္ျပႏုိင္ျခင္း၊ အမိန္႔ ၾသဇာေပးႏုိင္ျခင္းစသည့္ အာနိသင္မ်ားကုိ ပုိင္ဆုိင္တတ္ေလ၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ လုပ္ကုိင္သင့္၏။ သမၼတေနရာတြင္ ရယူႏုိင္လွ်င္ ပုိေကာင္း၏။ ၎တုိ႔က အမိန္႔ေပးတတ္သေလာက္ ကိုယ္တုိင္ကလည္း စည္းကမ္းႀကီးျခင္း၊ ဥပေဒကုိ ႐ုိေသလုိက္နာ ျခင္းရွိတတ္ေလသည္။ ၎တုိ႔သည္ ႀကီးမားေသာ ရာထူးဌာနႏၲရတြင္ ေနရာ ရတတ္ၿပီး လက္ေအာက္ငယ္သား မ်ားစြာကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ရတတ္၏။

 

အေျပာထက္ အလုပ္ကုိ လုပ္ျပတတ္၏။ မည္သည့္ဘ၀တြင္မဆုိ မည္သည့္ေနရာ ေရာက္ေရာက္ ထိပ္ဆံုးကေနသာ ေနရတတ္၏။ အခ်ိဳ႕ကမူ ႐ုပ္ပုိင္းဆန္လြန္းၿပီး သည္းခံႏုိင္စြမ္းနည္းျခင္း၊ ရန္လုိေနျခင္း၊ ေဒါသႀကီးျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ေထာင္အခ်ဳပ္ႏွင့္ ဘ၀ကုိ ႏွစ္ပါးသြားေနရတတ္၏။ အခ်ိဳ႕ကမူ စိတ္ႏွစ္ခြျဖစ္လွ်က္ မျပတ္မသားႏွင့္ မေရမရာႏွင့္ ပ်င္းရိျခင္း၊ ဆံုးခန္းတုိင္ေအာင္ မလုပ္ျခင္း အလုပ္မလုပ္မီ ေနာက္ဆုတ္တတ္ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ နာမည္ပ်က္ရတတ္၏။

 

စိတ္ႏွစ္ခြျဖစ္ေနတတ္ေသာေၾကာင့္ ပညာရပ္ႏွစ္မ်ိဳးကုိ လုိက္စားတတ္၏။ လုိက္စားသည့္ ပညာရပ္ကုိလည္း ႏွစ္မ်ိဳးစလံုး ေတာ္တတ္ႏုိင္စြမ္း၏။ တစ္မ်ိဳးႏွင့္ တစ္မ်ိဳး ဆက္စပ္မႈ နည္းေသာ္လည္း ေလ့လာႏုိင္စြမ္းေၾကာင့္ လုိက္စားသည့္ ပညာရပ္တုိင္း အမ်ားထက္ ႏွာတစ္ဖ်ားသာေနေလ့ရွိ၏။ သိပၸံပညာရပ္ဆုိင္ရာ၊ ေတြးေခၚမႈပုိင္းဆုိင္ရာ၊ အႏုပညာ၊ အဘိဓမၼာပညာရပ္ ဘာသာေရးစသည့္ေနရာတုိ႔တြင္ ကၽြမ္းက်င္လိမၼာေလ့ရွိတတ္၏။ လုိက္စားမႈမွာလည္း တမူထူးကာ လုိက္စားႏုိင္၏။

 

(၃) ဂဏန္းသမားမ်ားသည္ စိတ္ျမန္လက္ျမန္ရွိတတ္၏။ စိတ္က ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်လွ်င္ ကုိယ္က ခ်က္ခ်င္းေရာက္ေနတတ္၏။ ေခါင္းထဲက ေပၚလာေသာ အႀကံဉာဏ္ကုိ ခ်က္ခ်င္း အေကာင္ အထည္ေဖာတတ္၏။ စိတ္ျမန္လက္ျမန္ရွိသလုိ အေျပာင္းအလဲလည္း ျမန္တတ္၏။ ၎တုိ႔ကုိ ၾကည့္၍ မည္ကဲ့သုိ႔လူစားေပပဲဟု ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရခက္၏။ စိတ္ကူး စိတ္သန္းျမန္သလုိ အခုတမ်ိဳး ခ်က္ခ်င္းတစ္မ်ိဳးလုပ္တတ္သူျဖစ္သည္။

 

အမွားျပဳမိလွ်င္ လူေရွ႕သူေရွ႕ ၀န္ခံရန္ သိပ္ခက္တတ္ၿပီး သူ႔ဘာသာ သူေနာင္တရေနတတ္၏။ ၎တုိ႔အား ယံုၾကည္သူအေပၚတြင္ ထာ၀ရသစၥာရွိေနတတ္၏။ ၎တုိ႔အတြက္ မည္သည့္ အလုပ္ကုိ မလုပ္ဟူေသာ စိတ္မ်ိဳးမရွိေခ်။

 

ကုိယ္ခ်င္းစာတရား လက္ကုိင္ထားတတ္ေသာ္လည္း တၿပိဳင္နက္ပင္ ရန္မူတတ္၏။ ရန္သူဟူသမွ်ကုိ တုိက္ခုိက္ရန္သာ အားသန္၏။ (၃) ဂဏန္းသမားမ်ား၏ ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္လံုး ရန္သူမ်ားျဖင့္ ျပည့္ေနတတ္၏။

 

သင့္ေတာ္ေသာ အေဆာင္မွာ ေဂၚမုတ္ေက်ာက္ကုိ လက္စြပ္လုပ္၀တ္ျခင္းျဖစ္၏။ ခရမ္းေရာင္၊ မရမ္းေရာင္၊ အညိဳေရာင္၊ ႏွင္းဆီေရာင္စသည့္ ေရာစပ္ထားသည့္ အေရာင္မ်ားႏွင့္ သင့္ေလွ်ာ္၏။ စိတ္အားကုိ အသံုးခ်လြန္းျခင္းေၾကာင့္၎၊ မအိပ္မေန လုပ္တတ္ျခင္းေၾကာင့္၎ က်န္းမာေရး ခ်ိဳ႕ယြင္းတတ္သည္။ အဆုတ္အားနည္းတတ္၏။ လည္ေခ်ာင္းႏွင့္ ႏွာေခါင္းတြင္ ေရာဂါရတတ္၏။ စိတ္ကုိ မၾကာခဏ အနားေပးသင့္သူျဖစ္သည္။