ကရကဋ္ ရာသီဖြားမ်ားသည္ အလြန္စိတ္ကူးယဥ္ဆန္ေသာ အခ်စ္ကိုလိုလားေသာသူဟု
ကမၻာ့နတ္ကၡတ္ပညာရွင္မ်ားက သတ္မွတ္သည္။
အလြန္လွပဆန္းၾကယ္တင့္တယ္ေသာ ေရကန္၏အလယ္တြင္ လေရာင္ဖ်န္းေသာအခါ
လန္းဆန္းဖူးပြင့္သည့္ ၾကာျဖဴပြင့္ကဲ့သုိ႔ ႏွလံုးသားကို ပိုင္ဆုိင္သူအျဖစ္
ဤရာသီဖြားမ်ား၏ ႏွလံုးသားခ်စ္ေမတၱာအားေဖာ္က်ဴး ထားသည္။အခ်စ္ေမတၱာအား
စိတ္ကူးယဥ္စရာတစ္ခုဟု
သတ္မွတ္ထားသည္။လက္ေတြ႔ဘဝႏွင့္ကင္းကြာေသာအခ်စ္ကိုလိုလားသည္။ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္
ရင္ခုန္ခ်င္စရာ၊ စိတ္ကူးယဥ္စရာအျဖစ္သတ္မွတ္ၿပီး ဒ႑ာရီပံုျပင္သမိုင္းထဲမွ
အခ်စ္သူရဲေကာင္းမ်ားအား သေဘာက် အားက်တတ္ေသာ
ႏွလံုးသားကိုပိုင္ဆိုင္ထားသည္။
အလြန္ခ်စ္တတ္သလို အလြန္အၿငိဳးအေတး ၾကီးတတ္သည္။ ဤရာသီဖြားမ်ားအဖို႔
ခ်စ္ျခင္းႏွင့္မုန္းျခင္းအၾကားနယ္နိမိတ္သည္
မ်ဥ္းေၾကာင္းငယ္ေလးမွ်သာျဖစ္သည္။ တစ္ပါးသူအေပၚ သံေယာဇဥ္ထားမိ၊ ခ်စ္မိ
၊တြယ္တာမိလွ်င္ အရာရာေပးဆပ္တတ္သေလာက္ မုန္းၿပီဆုိက လံုးဝလွည့္မၾကည့္တတ္။
မိမိ၏ႏွလံုးသားသည္ အၿငိဳးၾကီးသည္၊အမွတ္သည္းေျခၾကီးသည္။မိမိကုိ
ဒုကၡေပးထား၊ႏွိမ့္ခ်ဆက္ဆံထားေသာ သူမ်ားအေပၚ အခါသင့္လွ်င္
ျပန္လည္လက္တုန္႔ျပန္ လက္စားေခ်တတ္သည္။စိတ္ႀကီးသည္ ။ဆတ္ဆတ္ထိမခံတတ္။
တစ္စံုတစ္ရာ မိမိႏွလံုးသားကိုနာက်င္ထိခုိက္ေအာင္ တဖက္သူမွျပဳလွ်င္
ခ်က္ခ်င္းမုန္းတီးအရြဲ႕တိုက္တတ္ေသာ အခ်စ္ ႏွလံုးသားဒႆန ရွိသည္။
ခ်စ္ျခင္းေမတၱာအေပၚ အထိမခံ၊ အလြန္တန္ဖိုးထားတတ္ေသာ သူျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္ ေမတၱာေရးတြင္ မေခ်ာေမြ႔၊ကံေခတတ္ေသာ သဘာဝကို ပိုင္ဆုိင္သည္။
အခ်စ္ဦးႏွင့္ ဆံုစည္းျခင္းမရွိ။ေကြကြင္းျခင္းအေပၚလည္း
ဝမ္းနည္းကိန္းမရွိ။ ထူးျခားခ်က္မွာ အခ်စ္ဆံုးသူႏွင့္ အိမ္ေထာင္က်မည္။
မိမိ၏ အခ်စ္ႏွင့္ႏွလံုးသားခံယူခ်က္သည္ ဆက္ဆံေသာ အသိုင္းအဝိုင္းအလုိက္
စိတ္ေျပာင္းလဲတတ္ေသာ သဘာဝရွိသည္။ ပတ္ဝန္းက်င္၏ ေၿပာဆိုမႈကို
ဦးစားေပးျခင္းသည္ ႏွလံုးသားထက္ ဦးေဏွာက္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို
အေလးထားသလိုျဖစ္မည္။
ဘဝတြင္ အသိုင္းအဝိုင္းက ႏွစ္သက္သူတစ္ဦး၊
ႏွလံုးသားကလက္ခံသူတစ္ဦးအၾကား ေရြးခ်ယ္ရန္ အခက္ႀကံဳလိမ့္မည္။ထိုအခါတြင္
ရုပ္ဝတၳဳပိုင္းထက္ မိမိက ေမတၱာထားသလို ထားႏုိင္ေသာသူကိုသာ ဦးစားေပး၍
ေရြးခ်ယ္သင့္သည္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ေသာအခါတစ္ပါးသူက နားေယာင္မႈထက္
ကိုယ္ပိုင္ႏွလံုသား ခံယူခ်က္အေပၚ အေျချပဳပါ။ အသက္ ၁၆ ႏွစ္မွ ၂၀ ၂၅
ႏွစ္မ်ားတြင္ တစ္ပါးသူေပးေသာ ကတိအေပၚ ယံုစားတတ္၍
စိတ္အေႏွာက္အယွက္မ်ားၾကံဳကာ ေမတၱာေရးတြင္ အညံ့ရွိသည္။ အသက္ ၂၅ ႏွစ္မွ ၂၉
ႏွစ္ၾကားတြင္ မိမိအား သံေယာဇဥ္ၾကီးသူအား ပယ္ခြာ၍ ေနာက္မွေပါက္သည့္
ေရႊၾကာကို အလြန္ဦးစားေပးမည္။
မိမိက ေမတၱာတရားႏွင့္ ခ်စ္ျခင္းကို ေလးနက္စြာထား၍ ဘဝအေဖာ္
ေရြးခ်ယ္လင့္ကစား မိမိအား အမ်ားက ဂုဏ္ေနာက္ ေငြေနာက္ လိုက္သည္ဟု
သတ္မွတ္မည္။ ဤရာသီဖြားမ်ားသည္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို မုန္းျခင္းႏွင့္
ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္သည္ဟု ဘဝတစ္ေလွ်ာက္ ေတြးေခၚထားေသာ သဘာဝအားပိုင္ဆုိင္သည္။
ဤကား ကရကဋ္ ရာသီဖြားတို႔၏ အခ်စ္ဒႆနပင္ၿဖစ္ေပသည္။