မည္သည့္လ၌မဆုိ (၇) ရက္၊ (၁၆) ရက္၊ (၂၅) ရက္ေန႔၌ ဖြားျမင္ေသာသူမ်ား

 

စိတ္ေနသေဘာထားမွာ ေႏွးေကြးေသာ္လည္း အတက္အက်ျမန္၏။ ထူးဆန္းေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ၀ါသနာပါ၏။ လုိက္စားတတ္၏။ ထူးဆန္းေသာ အယူအဆမ်ားအေပၚ အယူသည္းတတ္၏။ စိတ္ကူးမႈ ထူးေထြ ဆန္းျပားသေလာက္ လက္ေတြ႔ကုိလည္း ထူးေထြဆန္းျပားစြာ လုပ္ကုိင္တတ္၏။ စိတ္ပညာဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ား စိတ္တန္ခုိးက်င့္စဥ္မ်ားကုိ ေလ့လာလုိက္စားသည္ကုိ ေတြ႕ရ၏။

 

စိတ္ကူးယဥ္တတ္ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕လုပ္ကုိင္တတ္သျဖင့္ က်႐ႈံးလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း ေအာင္ျမင္လွ်င္ ေသာ္လည္းေကာင္း အထက္ဆံုးႏွင့္ ေအာက္ဆံုးသာျဖစ္တတ္ၾက၏။ အေျပာအဆုိနည္းၿပီး လက္ေတြ႕လုပ္ကုိင္မႈ မ်ားေလသည္။ အစြဲအလန္းႀကီးသျဖင့္ မျဖစ္မေန ျပင္းထန္စြာ လုပ္ကုိင္တတ္ၾကရာ ႐ုတ္တရက္ ေကာက္ကာ ငင္ကာ ဖ်ားနာျခင္းမ်ိဳး ႀကံဳတတ္၏။

 

တစ္ကုိယ္တည္း လြတ္လပ္စြာအေတြး လြတ္လပ္စြာေျပာဆုိ ေနထုိင္လုိေသာ စိတ္ရွိ၏။ ခရီးသြားလာလုိ၏။ ေဒသႏၲရ ဗဟုသုတရွာမွီးလုိတတ္၏။ တစ္ေနရာတည္းတြင္ ေသတပန္သက္တစ္ဆံု ေနျခင္းကုိ မလုိလားတတ္ေပ။ ႏုိင္ငံရပ္ျခား ဘာသာစကားမ်ားကုိလည္း တတ္ေျမာက္လုိသျဖင့္ သင္ၾကားေသာ္ အလြယ္တကူ တတ္ေျမာက္ တတ္ၾက၏။

 

အႏုပညာလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚလည္း ၎တုိ႔ စိတ္၀င္တစားရွိတတ္ၾက၏။ ႐ုပ္ေလာကထက္ စိတ္ေလာကကုိ စူး၀င္နစ္ျမဳပ္တတ္သျဖင့္ ၎တုိ႔အျပဳအမူမ်ားမွာ သာမာန္လူတုိ႔အတြက္ ဆန္းျပားေနတတ္၏။ ၀ိဉာဏ္ေလာက နာမ္ေလာက အေၾကာင္းမ်ားကုိလည္း စိတ္၀င္စားတတ္၏။ ယံုလည္း ယံုၾကည္တတ္ၾက၏။ အင္းအုိင္ခလဲ့ လက္ဖြဲ႕အေဆာင္စေသာ ပညာရပ္မ်ားကုိလည္း တတ္သိနားလည္လုိၾက၏။ ထူးဆန္းေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ေျပာရမည္ဆုိလွ်င္ အလြန္အေျပာေကာင္းသူတစ္ေယာက္ျဖစ္ေလသည္။

 

စိတ္အားႀကံ့ခုိင္မႈ အျပည့္အ၀ရွိေသာေၾကာင့္ သူတပါးအေပၚ၀ယ္ ၾသဇာသက္ေရာက္တတ္ေလသည္။ အခ်စ္ေရးတြင္ ႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာကုိ လံုး၀လ်စ္လွ်ဴ႐ႈတတ္ၿပီး စိတ္ႏွလံုးႏွင့္ ထိေတြ႕မႈရွိလွ်င္ မည္သူ႔ကုိ မဆုိ လက္ထပ္ယူတတ္ေလသည္။

 

သင့္ေလွ်ာ္ေသာ အေဆာင္မွာ ေက်ာက္နီအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ပုလဲတုိ႔ကုိ လက္စြပ္လုပ္၀တ္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ သင့္ေတာ္ေသာ အေရာင္မ်ားမွာ ေဖ်ာ့ေသာ အေရာင္မ်ား၊ အစိမ္းေရာင္၊ အ၀ါေရာင္၊ အျဖဴေရာင္တုိ႔ျဖစ္သည္။ ေရွာင္ရန္မွာ အနက္ေရာင္ျဖစ္သည္။ ၀မ္းဗုိက္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာေရာဂါ အစာမေၾကေရာဂါ အစာ အဆိပ္အေတာက္ ေရာဂါကို အထူးသတိထားသင့္သည္။ ေရမွန္မွန္ခ်ိဳးျခင္း ေရ၀ေအာင္ေသာက္ျခင္း ေရႏွင့္ နီးနီးနားနားေနပါက က်န္းမာေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျပာရန္မရွိေပ။