မည္သည့္လ၌မဆုိ (၆) ရက္ (၁၅) ရက္ (၂၄) ရက္ဖြားျမင္ေသာသူမ်ား

 

(၆) ဂဏန္းသည္ အခ်စ္ကုိ ကုိယ္စားျပဳသျဖင့္ အမ်ား၏ ခ်စ္ခင္ျခင္း၊ သူတပါးကုိ မိမိဘက္ပါလာေအာင္ ဆြဲေဆာင္ႏုိင္ျခင္း သဘာ၀ရွိ၏။ အလွအပႏွင့္ သာယာမႈ အားလံုးတြင္ တြယ္တာတပ္မက္ေမာ၏။ ေပ်ာ္ပြဲ ရႊင္ပြဲမ်ား ေတးဂီတ တီးမႈတ္ျခင္းကုိ မ်ားစြာ ႏွစ္ၿခိဳက္တတ္၏။

 

အမႈကိစၥျပဳလုပ္ရာတြင္ ဇြဲရွိရွိႏွင့္ ၿပီးဆံုးသည့္တုိင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားတတ္ၾကေလသည္။ သည္းခံတတ္သည္။ တည္ၿငိမ္ေသာ သေဘာရွိၿပီး ခ်စ္ခင္ၾကင္နာမႈလည္း အျပည့္ရွိေလသည္။ စည္းကမ္းဥပေဒႏွင့္ မိ႐ုိးဖလာအယူအဆမ်ား လူႀကီးသူမတုိ႔၏ စကားမ်ားကုိ လက္ခံက်င့္သံုးတတ္သည္။ သည္းခံမႈ ၾကင္နာမႈရွိေသာ္လည္း ၎တုိ႔စိတ္မေတြ႕ဘဲ ေဒါသျဖစ္လာပါက တရွိန္ထုိးတုိက္ခုိက္တတ္ေလသည္။ မည္သူ႔ကုိ ေၾကာက္ရြ႕ံရမွန္းမသိဘဲ ေၾကာက္စရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ ၾကမ္းတမ္းခက္မာတတ္ၾကေေလသည္။

 

မိန္းမေခ်ာ မိန္းမလွမ်ား တမ္းတမ္းစြဲျဖစ္ျခင္း၊ ျမင္ျမင္ခ်င္း အ႐ူးအမူးခ်စ္ျခင္းကုိ ခံရတတ္ေသာ ဂဏန္းပုိင္ရွင္ မ်ားလည္းျဖစ္ၾကသည္။ အလွအပကုိ လူတုိင္းထက္ ၎တုိ႔က ပုိႀကိဳက္ၾကေလသည္။ အေျပာအဆုိေကာင္း၍ သူတပါးက်ေအာင္ ေျပာႏုိင္စြမ္း၏။ ႐ုပ္ရွင္၊ ဇာတ္သဘင္ စသည့္ အႏုပညာလုပ္ငန္း၌ ေအာင္ျမင္ထင္ရွားသူမ်ား အလြယ္တကူျဖစ္ႏုိင္သည္။

 

(၆) ဂဏန္းသမားမ်ားသည္ ေျဖးေျဖးမွန္မွန္ ဇြဲေကာင္းေကာင္းႏွင့္ မည္သည့္အရာ၌မဆုိ ခံႏုိင္ရည္စြမ္းရွိ၏။ မိမိကုိယ္ကုိႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ကုိ လုိက္ဖက္ေအာင္ ျပဳျပင္ဖန္တီးတတ္၏။ တစ္ဖက္သား ဆန္႔က်င္ဘက္လိင္အား ဆြဲေဆာင္ႏုိင္စြမ္းရွိ၏။ ႏွလံုးသားေရးရာမွာ ေဆြးေျမ့ေၾကကြဲေနဟန္ကုိ သူမတူေအာင္ ကၽြမ္းက်င္တတ္ၾကေလသည္။

 

တစ္ဖက္သားကုိ မိမိဘက္သို႔ ဆြဲေဆာင္ရာတြင္လည္း ဂီတ ေတးသီခ်င္းမ်ား သီဆုိတီးမႈတ္ျခင္း ေျခငံ ေျပျပစ္စြာ ေျပာဆုိတတ္ျခင္းစသည္တုိ႔ကုိ အသံုးခ်တတ္ေလသည္။ ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့စရာေကာင္းေသာ မ်က္ႏွာထားမွာလည္း လူခ်စ္လူခင္ေပါမ်ားေသာ အေၾကာင္းတစ္ရပ္ျဖစ္ေလသည္။ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ေနထုိင္တတ္ေသာ အက်င့္ရွိ၏။ တရားမွ်တမႈ သမာသမတ္က်မႈကုိ အထူးလုိလားၿပီး အထူးသျဖင့္ မတရားျပဳသူမ်ားကုိ ငံု႔မခံဘဲ ျပန္လည္ေခ်မႈန္း တတ္ေလသည္။ ပတ္၀န္းက်င္ သာယာျခင္းမရွိပါက (၆) ဂဏန္းသမားမ်ား အလြန္စိတ္ဆင္းရဲၾကရေလသည္။ ပတ္၀န္းက်င္ေကာင္းမွ သာယာေပ်ာ္ရႊင္စြာ ေနထုိင္တတ္ေလသည္။

 

(၆) ဂဏန္းသမားမ်ား ေဆာင္ထားသင့္ေသာ ေက်ာက္မ်က္မွာ ျမေက်ာက္ျဖစ္သည္။ အက်ိဳးေပးေသာ အေရာင္မွာ အျပာေရာင္ႏွင့္ ႏွင္းဆီေရာင္ ပန္းေရာင္တုိ႔ျဖစ္သည္။ ေရွာင္သင့္ေသာ အေရာင္မွာ အညိဳေရာင္ႏွင့္ အနက္ေရာင္ျဖစ္သည္။ ေသြးတုိးေရာဂါရတတ္သည္။ ကာမဂုဏ္ကုိ လုိက္စားျခင္းေၾကာင့္ ဥပဒ္ရတတ္သည္။ အရက္ေသစာေၾကာင့္၎ ခ်ိဳလြန္းေသာအစားအစာေၾကာင့္၎ ဆိမ့္လြန္းေသာ အစားအစာေၾကာင့္၎ ေဘးေရာက္တတ္သည္။ ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါ ဆီးေရာဂါကုိလည္း သတိထားသင့္သည္။ လတ္ဆတ္ေသာ အသီးအရြက္မ်ားကုိ မျပတ္စားသံုးသင့္သည္။ ေလေကာင္းေလသန္႔မ်ား မၾကာခဏ ႐ႈသင့္သည္။ ပင္ကုိယ္အားျဖင့္ က်န္းမာေရး အခံေကာင္းသူမ်ားျဖစ္ပါသည္။