မည္သည့္လတြင္မဆုိ (၁) ရက္ (၁၀) ရက္ (၁၉) ရက္ (၂၈) ရက္ ဖြားေသာ သူမ်ားအတြက္

 

(၁) သခၤ်ာသမားမ်ားသည္ ပထမဦးဆံုး လမ္းခင္းသူျဖစ္၏။ စတင္သူဟု အဓိပၸါယ္ရ၏။ ၎ (၁) ဂဏန္းေမြးဖြားေသာ သူမ်ားသည္ ျခေသၤ့႐ုပ္ႏွင့္ ယွဥ္၏ တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္ႏွင့္ ယွဥ္သျဖင့္ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈ၊ ၾသဇာတကၠမမ်ားရွိတတ္၏။ တန္ခုိးႀကီးမားတတ္၏။

 

(၁) ဂဏန္းသမားမ်ား၏ စိတ္ထားမွာ ျပင္းထန္သိပ္သည္းၿပီး ႏွလံုးသားထဲမွ ျဖစ္ေပၚေသာ အေဆာက္အဦမွ စတတ္၏။ ခံစားမႈ အာ႐ံုတြင္လည္း လြန္စြာျပင္းထန္၏။ မည္သည့္ လုပ္ငန္းကုိင္ငန္းကုိမဆုိ ယတိျဖတ္လုပ္ကုိင္ၿပီး အဆံုးထိလုပ္ကုိင္တတ္၏။

 

ႏွလံုးသားမွ ခံစားမႈသည္ ၎တုိ႔အား အၾကင္နာတရားႀကီးေစ၏။ အခ်စ္ႀကီးတတ္၏။ ေ၀းတသက္သက္ျဖစ္တတ္ေလ့ရွိၿပီး အခ်စ္အတြက္ အနစ္နာခံတတ္ေလသည္။ ခ်စ္ေရး ႀကိဳက္ေရးတြင္ နာၾကည္းေၾကကြဲဖြယ္ရာမ်ားကုိ ရင္၀ယ္ပုိက္ကာ တစ္သက္လံုး မ်ဥ္းမ်ဥ္းခံစားတတ္၏။ ၎တုိ႔ ႀကံဳေတြ႕ရေသာ အခ်စ္သည္ ႏွလံုးသားမွ ေပါက္ဖြားေသာ အခ်စ္မဟုတ္ရကား တျခားသူမ်ား မျပဳရဲ မဆံုးျဖတ္ရဲေသာ အျပဳအမူမ်ိဳးျပဳတတ္ ဆံုးျဖတ္တတ္၏။

 

စိတ္တန္ခိုးလည္းႀကီးတတ္၍ ၾသဇာအာဏာလည္း အေတာ္ထက္၏။ ၎တုိ႔၏ တန္ခုိးအာနိသင္ေၾကာင့္ ရာထူးဌာနႏၲရႀကီးႀကီး ရတတ္၏။ တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္သည္ ေနမင္းကုိ ကုိယ္စားျပဳသလုိ (၁) သမားသည္လည္း တနဂၤေႏြကုိ ကုိယ္စားျပဳသျဖင့္ အခက္အခဲ အတားအဆီးမ်ားျပားေသာ္လည္း စိတ္က ျပ႒ာန္းၿပီးဆုိလွ်င္ မည္သည့္အရာကုိမွ အခက္အခဲ ဟု သေဘာမထားေတာ့ေပ။

 

တုိးတက္မႈမွာ အရွိန္အ၀ါႀကီးတတ္၏။ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ ႀကီးႀကီးထားတတ္၏။ မည္သုိ႔ပင္ ေအာက္က်ေစကာမူ အထက္တန္းစားေနရာသုိ႔ အလြယ္တကူ ေရာက္ႏုိင္၏။ မည္သည့္လူမ်ိဳး၏ လက္ေအာက္မွ ေနလုိစိတ္လံုး၀မရွိေပ။ မိမိကသာ အုပ္ခ်ဳပ္သူျဖစ္လုိ၏။ သို႔မဟုတ္ပါကလည္း သီးျခားကင္းလြတ္ေနတတ္၏။

 

(၁) ဂဏန္းသမားမ်ား ေအာက္တန္းက်လာပါက တစ္ကုိယ္ေကာင္းဆန္မည္။ ႏုိင္ထက္ စီးနင္းျပဳမည္။ ရန္လုိေနမည္။ စိတ္ဓာတ္ေကာင္းမြန္သူျဖစ္ပါက တပါးသူကုိ ငဲ့ညာတတ္မည္။ ၾကင္နာတတ္မည္။ ေမတၱာတရားႀကီးမားမည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဂုဏ္သတင္းလည္း ေက်ာ္ေစာလိမ့္မည္။

 

(၁) ဂဏန္းသမားမ်ား ခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္ၿပီဆုိလွ်င္ ခ်စ္သူကုိ အရာအားလံုး ခြင့္လြတ္၏။ သည္းခံႏုိင္စြမ္းမွာလည္း တမူထူး၏။ သုိ႔ေသာ္ ေဒါသထြက္လာပါက ဆင္ျခင္ဉာဏ္အားလံုး ေပ်ာက္ပ်က္ကုန္၏။ မည္သည့္အရာကုိမွ မေၾကာက္ေတာ့။

 

သတိထားရမည္မွာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႀကီးမားသည္ႏွင့္အမွ် ထုိေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားပ်က္စီးခဲ့ပါက ဘ၀ကုိပါ ျပန္ဖ်က္ဆီးတတ္ပစ္ျခင္းျဖစ္သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ အေကာင္းဘက္မွ ပ်က္စီးသြားသျဖင့္ အဆုိးဘက္သုိ႔ ေပါက္ေျမာက္သြားေအာင္ ဦးတည္လုိက္တတ္၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျဖည္းျဖည္းမွန္မွန္သာလွ်င္ လုပ္ကုိင္သင့္၏။ ၎ (၁) သမားတုိ႔ ဇြဲက အျခားသူတုိ႔၏ ဇြဲႏွင့္ မတူေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အရာရာကုိ အလွ်င္စလုိ မလုပ္မိေစဖုိ႔ လုိေပသည္။ ကာမဂုဏ္၌လည္းေကာင္း၊ မူးယစ္ေသစာ၌လည္းေကာင္း၊ အေပ်ာ္အပါးတြင္လည္းေကာင္း အာ႐ံုမနစ္ေစမိရန္ အထူးသတိထားေနသင့္သူမ်ားလည္း ျဖစ္သည္။

 

ေနထုိင္သည့္အိမ္ကုိ အနက္၊ အညိဳ၊ အ၀ါ၊ ေရႊေရာင္သုတ္သင့္၏ အ၀တ္အစားမ်ားကုိလည္း ထုိအေရာင္ပါေသာ အ၀တ္အစားမ်ားကုိ ဦးစားေပး ၀တ္ဆင္သင့္၏။

 

စိတ္ကုိ အလြန္အကၽြံ အသံုးျပဳတတ္သျဖင့္ ႏွလံုးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေရာဂါမ်ားႏွင့္ ႏွလံုးအားနည္းေရာဂါကို သတိထားသင့္၏။ ခရီးမၾကာခဏထြက္ျခင္းျဖင့္ စိတ္ကုိ အနားေပးသင့္၏။