ေမထုန္ရာသီဖြားတို႔၏ႏွလံုးသားခ် စ္ၿခင္းေမတၱာသည္ တစ္ပါးသူက မိမိအား
မည္မွ် တားဆီးေစ ၊ မိမိ ႏွလံုးသားကလက္ခံပါက ရဲရဲတင္းတင္း ၿပတ္ၿပတ္သားသား
ခ်စ္တတ္ေသာ ႏွလံုးသားရွိသည္။
ေကာင္းကင္မိုးၿမင့္ တိမ္တိုက္ၾကားမွ ေလဟုန္စီး ပ်ံသန္းေနေသာ
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ခ်ိဳးၿဖဴငွက္ငယ္၏ ေတးသံေၾကာင့္ ႏိုးထရွင္သန္လာသည့္
ႏွလံုးသားႏွင့္ အၿမဲခ်စ္တတ္ေသာသူ ဟု ေဖာ္က်ဴးထားသည္။ေပးဆပ္တတ္ေသာ
ၿမင့္ၿမတ္သည့္ႏွလံုးသား ကို ပိုင္ဆိုင္သည္။ မိမိ၏ဘဝကို လည္းေကာင္း မိမိ၏
အေတြအၿမင္ကိုလည္းေကာင္း တစ္ခုခုေပၚတြင္ အေထာက္အကူၿပဳႏိုင္သူအား
ခ်စ္ၿခင္းေမတၱာသက္ေရာက္မည္။ ပညာရွိၿပီး ဥာဏ္ရည္ထက္ၿမက္ေသာသူကို
ႏွစ္သက္မည္။ မိမိႏွင့္ တိုင္ပင္ေဖာ္ တုိင္ပင္ဖက္အၿဖစ္
ရပ္တည္ႏုိင္ေသာသူကို ဘဝအေဖာ္အၿဖစ္ ဦးစားေပး၍ ေရြးခ်ယ္တတ္ေသာ
သေဘာရွိသည္။အၿမဲေရြးရခက္ေအာင္ အခြင့္အေရးႏွစ္မ်ိဳးၾကံဳမည္။
ထိုကဲ့သုိ႔ေရြးခ်ယ္ရန္ၾကံဳလာပါက ဦးေဏွာက္ကို ဦးစားမေပးပဲ ႏွလံုးသားမွ
ေတာင္းဆုိ လာသည့္အေပၚ ရဲရင့္ၿပတ္သားစြာ ဆံုးၿဖတ္မည့္သူၿဖစ္သည္။
ေတြေဝ ဒြိဟၿဖစ္တတ္ေသာ သဘာဝရွိေသာ္ၿငားလည္း ဤရာသီဖြားမ်ား၏
ႏွလံုးသာမွာ အလြန္မာသည္။အလြယ္တကူ မ်က္စိမွိတ္၍ လုပ္တတ္ေသာ သဘာဝမရွိ
။မိမိအေပၚ ေလးစားၿခင္းတန္ဖိုးထားၿခင္း ႏွင့္ မိမိက ေလးစားရေသာသူ
အေပၚကိုသာ ခ်စ္တတ္ေသာ သဘာဝရွိသည္။
ဤရာသိဖြားမ်ားသည္ မိမိထက္ အသက္အရြယ္ အေနအထား ဆက္ဆံရေသာ ဝန္းက်င္
မတူၿခားနားေသာသူကို ေရြးခ်ယ္၍ ေမတၱာမွ် အိမ္ေထာင္ၿပဳတတ္သည္။ ပတ္ဝန္းက်င္
သားခ်င္း ဓေလ႔မ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ၿပီး ႏွလံုးသားကို ဦးစားေပး၍
ခ်စ္တတ္ေသာသူၿဖစ္သည္။ ခ်စ္သူအတြက္ဆုိပါက မိမိကိုယ္ေရးကိုယ္တာကို မငဲ႔ကြက္
ေပးဆပ္ရန္ ဝန္မေလးေသာ သဘာဝရွိသည္။
ပင္ကို စရုိက္တြင္ တစ္ပါးသူက အခက္အခဲမ်ား အခ်စ္ၿပႆနာမ်ားကို မိမိက
ဦးေဆာင္ ေျဖရွင္းႏုိင္သေလာက္ မိမိကုိယ္တုိင္အတြက္မူ အၾကံေပးႏုိင္သူ
ေျဖရွင္းႏုိင္သူ နည္းပါးတတ္သည္။ မၾကာခဏ ခ်စ္သူႏွင့္ေဝးကြာ ခြဲခြာေနရေသာ
အေနအထားသို႔ ေရာက္ေလ အခ်စ္စိတ္မ်ားပိုမိုျပင္းထန္ေလ၊ သံေယာဇဥ္
ပိုၾကီးေလျဖစ္သည္။ အလြန္စိတ္ကူးယဥ္တတ္ေသာ ႏွလံုးသားအား ပိုင္ဆုိင္သည္။
ေတးဂီတတစ္ပုဒ္ ကဗ်ာတစ္ေၾကာင္းကပင္လွ်င္ မိမိခ်စ္သူကို တမ္တ လြမ္းဆြတ္ေစ
ႏိုင္ေသာ ႏွလံုးသားအားပိုင္ဆုိင္သည္။
ဤရာသီဖြားမ်ား၏ ၇၅%သည္ အသက္ လူမ်ိဳး မိမိႏွင့္ မိရိုးဖလာ
ကြဲျပားေသာသူႏွင့္ ေမတၱာမွ်တတ္ေသာ သဘာဝရွိသည္။ အသက္ ၁၆ ႏွစ္ မွ ၂၃
ႏွစ္ၾကား ဤရာသီဖြားမ်ား၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာမွာ အလြန္ရႈပ္ေထြး၍
ကိုယ္လြတ္လပ္မႈကို ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အရာဟုသတ္မွတ္မည္။
မိမိကုိယ္မိမိသာအခ်စ္ဆံုးဟု သတ္မွတ္မည္။ အသက္ ၂၄ႏွစ္မွ အသက္၃၀
ႏွစ္ၾကားအရြယ္တြင္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာဟူသည္မွာ စိတ္တူ သေဘာတူႏွင့္
ဘဝအားရင္ဆုိင္မည့္အေပၚထားရွိရမည့္ခံစားခ်က္ဟု သတ္မွတ္သည္။ အသက္၃၀
ႏွစ္အထက္တြင္မူ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ တရားသည္ က်ယ္ျပန္႔စြာ ႏွင့္
လူတိုင္းအေပၚထားရွိအပ္ေသာ အရာဟု သတ္မွတ္မည္။
ဤကား ေမထုန္ရာသီဖြားတို႔၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာအေပၚအၿမင္ပင္ျဖစ္သည္။