မိန္ရာသီဖြားမ်ားသည္ အခိုင္အမာ ဆံုးျဖတ္၍ ေလးေလးနက္နက္ရွိသည့္
အခ်စ္တတ္ဆံုး ေမတၱာႏွလံုးသားကို ပိုင္ဆုိင္ထားသည္ဟု
ကမာၻ႔နကၡတ္ပညာရွင္မ်ားက အဆိုၿပဳသည္။
နက္ရႈိင္းေသာ ပင္လယ္သမုဒၵရာ ၾကမ္းျပင္ေပၚတြင္ သဲမ်ား ဖံုးလႊမ္းေနသည့္
ကမာခြံအၾကားရွိ ပုလဲရတနာ ႏွင့္တူေသာ ႏွလံုးသားဟု ေဖာ္က်ဴးထားသည္။
ေမတၱာေရးတြင္ ေပးဆပ္မႈကို ဦးစားေပးမည္။ အလြန္ေအးခ်မ္း ျမင့္ျမတ္ေသာ
အခ်စ္ပိုင္ရွင္ ျဖစ္သည္။ လြန္လြန္ကဲကဲ သံေယာဇဥ္ၾကီး၍ တစ္ပါးသူအေပၚ
အလြန္နားလည္ ခြင့္လႊတ္တတ္ေသာ ေမတၱာ ရွင္ျဖစ္သည္။
အခိုင္အမာဆံုးျဖတ္၍ ေလးေလးနက္နက္ ခ်စ္တတ္ေသာ သဘာဝရွိသည္။ ဘဝတြင္
တစ္ပါးသူအတြက္ မိမိဘဝရွင္သန္ျခင္းျဖစ္မည္။ အခ်စ္အတြက္ဆုိပါက
အရာရာရင္ဆိုင္ဝံ့ေသာ ႏွလံုးသားပိုင္ရွင္ျဖစ္သည္။အရွ က္ အေၾကာက္ႀကီးျခင္း
တစ္ပါးသူက ေဝဖန္မည္ကို စိုးရြံျခင္းေၾကာင့္ အမွန္တကယ္
ခ်စ္သူအေပၚဖြင့္ဟမေျပာရဲ လက္မတြဲရဲတတ္ျခင္းသည္မိမိ၏
ပကတိအားနည္းခ်က္ျဖစ္၏။
ထို႔အျပင္ မိမိအခ်စ္ကို ေျပာဆိုရန္ ဝန္ခံရန္ အလြန္ရွက္တတ္သျဖင့္
ခ်စ္သူ၏ အထင္လြဲမႈကို အၿမဲခံရမည္။ ေအးခ်မ္းစြာ သီးသန္႔ေနတတ္၍ မသိသူမ်ားက
မိမိအား မခ်စ္တတ္ေသာသူ ဟူ၍ ထင္ေယာင္ထင္မွား အျဖစ္ခံ ရမည္။
အၿမဲအေရြးရခက္ေအာင္ အခြင့္အလမ္းႏွစ္မ်ိဳး ေပၚေပါက္တတ္သည္။အတၱကို
ဦးစားေပး၍ မေရြးသင့္။ မိမိအား အလြန္နားလည္ေသာသူႏွင့္ လက္တြဲသင့္ေပသည္။
ဤရာသီဖြားမ်ားသည္ ေမတၱာေရး အခ်စ္ေရးအေပၚတြင္ အလြန္နက္နက္နဲနဲ
ခံယူတတ္သည္။ ေမတၱာတရားကို နားလည္ျခင္း ခြင့္လႊတ္ျခင္း သ႑န္ႏွင့္
ပိုင္ဆိုင္ထားသည္။ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္အေပၚ မိမိအခ်စ္သက္ေရာက္ပါက ထုိသူအတြက္
မိမိတတ္စြမ္းသမွ် အရာရာေပးဆပ္ရမည္ ဟူေသာ သေဘာထားကို လက္ကုိင္ထားသူ
ျဖစ္သည္။
ဤရာသီဖြားမ်ားသည္ အလြန္စန္းပြင့္ေသာ္လည္း ခ်စ္သူမ်ားရန္ ဝန္ေလးသည္။
ဘဝလမ္းေၾကာင္းတြင္ မိမိႏွင့္ ေမြးရပ္ ဘာသာ ဓေလ့ဝန္းက်င္
မတူျခားနားေသာသူမ်ားႏွင့္ အခ်စ္ဆံုစည္းတတ္သည္။ မတူေသာအရာတို႔
ေပါင္းစည္းေသာ အခ်စ္အေနအထားရွိေပသည္။
ကမၻာေပၚတြင္ဤရာသီဖြားမ်ားကို အခ်စ္တတ္ဆံုးသူမ်ားဟု
ကမၻာ့နကၡတ္ေဗဒပညာရွင္မ်ားက ယေန႔တိုင္ လက္ခံသတ္မွတ္ထားသည္။
ဤရာသီဖြားမ်ားႏွင့္ ေမတၱာသက္ဝင္ အခ်စ္ေရးၾကံဳသူမ်ားသည္
အလြန္ကံေကာင္းေသာမ်ားျဖစ္သည္ဟူ၍လည္း အမ်ားက သတ္မွတ္ထားသည္။
ႏႈတ္မွ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာစကား စာဖြဲ႔ျခင္းမရွိ လက္ေတြ႕က်က်
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ အႏုစိတ္ မိမိအခ်စ္ကို ပံုေဖာ္တတ္သည့္
အခ်စ္အႏုပညာမ်ား ျဖစ္သည္။ သူတစ္ပါးေၿပာလာသည္ ေဝဖန္လာသည္ကို
လံုးဝဂရုမစိုက္ ။ မွန္သည္ထင္သည္ကုိ လုပ္၍ ခ်စ္သူဘက္မွ ထာဝရတည္ေသာ
ႏွလံုးသားဒႆနပိုင္ရွင္မ်ားၿဖစ္သည္။ ဤကားမိန္အခ်စ္ဒႆနပင္ျဖစ္သည္။