မည္သည့္လ၌ မဆုိ (၈) ရက္ (၁၇) ရက္ (၂၆) ရက္ေန႔၌ ဖြားျမင္ေသာ သူမ်ား

 

ဤသခၤ်ာသမားမ်ားသည္ တယူသန္သမားမ်ား ျဖစ္တတ္ေလ၏။ ေမြးရက္အရ ကံအေၾကာင္း သိပ္မေကာင္းသည့္ အျပင္ ႀကီးက်ယ္ခန္းနားစြာ ပုိင္ဆုိင္ထားရေစျငား ဆံုး႐ံႈးတတ္ျခင္း ပ်က္စီးတတ္ျခင္း စိတ္ႏွလံုး မခ်မ္းေျမ့စရာမ်ား ရင္ဆုိင္ႀကံဳေတြ႕ရတတ္ျခင္းမ်ား ျဖစ္တတ္ၾကေလသည္။ ၎တုိ႔သည္ မိ႐ုိးဖလာ အေတြးအေခၚမ်ားကုိ ပစ္ပယ္တတ္ၿပီး အသစ္ထူေထာင္တတ္သျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား ေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ားအျဖစ္ ထင္ရွား ေက်ာ္ၾကားတတ္ေလသည္။

 

တိက်ျပတ္သားေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား၊ ခုိင္ၿမဲေသာ အယူအဆမ်ားရွိတတ္ၾက၏။ စိတ္ကူး စိတ္သန္းသည္လည္း ထူးျခားလွ၏။ အေၾကာင္းအရာတုိ႔ကုိ နက္နဲစြာ ဆင္ျခင္ႏုိင္သျဖင့္ အဘိဓမၼာပညာရပ္မ်ား သိပၸံပညာရပ္မ်ားတြင္ ထူးခၽြန္ေျပာင္ေျမာက္ၾက၏။ တည္ၿငိမ္ေသာသူမ်ားျဖစ္သည့္အေလွ်ာက္ အေျပာင္းအလဲမ်ားျခင္း ကတိမတည္ျခင္း စသည္ကုိ လြန္စြာ ဆက္ဆုပ္တတ္၏။  စိတ္သေဘာထား ႐ုိးသားေသာေၾကာင့္ အမ်ားက ၎တုိ႔ကုိ ႏံုအသည္ဟု ထင္ေသာ္လည္း ၎တုိ႔ကုိယ္တုိင္ကမူ အကင္းပါးေသာ သူမ်ားျဖစ္၏။ ၎တုိ႔ စူးရွရွ ေတြးေခၚေသာ အေတြးအေခၚ မ်ားအေပၚ စိတ္ကုိ ၾကာရွည္စြာ တည္ထားႏုိင္၏။

 

စိတ္အားကုိယ္အား စြမ္းရည္ေကာင္းတတ္၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဘာမဆုိ ျပင္းထန္စြာ လုပ္ကုိင္တတ္သည္။ လူအမ်ား လြယ္ကူစြာ လက္ခံႏုိင္ေသာ ကိစၥပင္ျဖစ္ေစကာမူ ၎တုိ႔က လြယ္ကူစြာ လက္မခံတတ္ ပစ္ပယ္ကာ တစ္ယူသန္ေနတတ္ေသာေၾကာင့္ လူအမ်ား အမုန္းခံရတတ္၏။ သုိ႔ေသာ္လည္း အမ်ားအက်ိဳးကုိ အပင္ပန္းခံကာ လုပ္ကုိင္ေပးတတ္၏။

 

၎တုိ႔က အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ဘာသာရပ္ကုိ တတ္ကၽြမ္းတတ္ေျမာက္တတ္၏။ ေလာကီေရးရာႏွင့္ ေလာကုတၱရာ ေရးရာကုိ ၿပိဳင္တူတတ္ၾက၏။ မိမိယံုၾကည္မႈကုိ လက္ကုိင္ျပဳ၍ မိမိႏွင့္ မတူညီေသာ သူမ်ားကုိ အတုိက္အခံ ျပဳတတ္ေလသည္။ ပရိယာယ္ေ၀၀ုစ္ကင္းၿပီး ေဟာေဟာဒုိင္းဒုိင္း အ႐ိုးခံ ျပဳမူေျပာဆုိတတ္ေလသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လူအမ်ားက လူခြစာဟု သတ္မွတ္တတ္ၾကေလသည္။ ဤဂဏန္းသည္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ေမြးရက္ဂဏန္းျဖစ္ည္။

 

ကံေကာင္းေစေသာ အေဆာင္မ်ားမွာ ေဂၚမုတ္၊ နီလာ၊ ပုလဲႏွင့္ စိန္နက္တုိ႔ျဖစ္သည္။ အေရာင္မွာ နက္ညိဳေရာင္ ညိဳမႈိင္းမႈိင္းအေရာင္မ်ားျဖစ္သည္။ ေရာဂါမွာ ေအာက္ပုိင္းအျဖစ္မ်ားတတ္သည္။ ဒူးနာျခင္း ေျခေထာက္နာျခင္းမ်ား ျဖစ္တတ္ၾကေလသည္။ အသားအေရႏွင့္ ဆုိင္ေသာ ေရာဂါမ်ားလည္း ျဖစ္တတ္သည္။ အစားအေသာက္မွန္ျခင္း ၀မ္းကုိ မွန္ေစျခင္းျဖင့္ က်န္းမာေရးကုိ ဂ႐ုစုိက္သင့္သည္။