ကန္ရာသီဖြားမ်ားသည္ အလြန္ထိခုိက္ခံစားလြယ္သည့္ သဲသဲလႈပ္ ႏွလံုးသား
အခ်စ္ကို ပိုင္ဆိုင္ထားသူမ်ားဟု ကမၻာ့နကၡတ္ပညာရွင္မ်ားက သတ္မွတ္ထားသည္။
အလြန္သန္႔စင္လွပေသာ ကညာစင္တစ္ဦးက သူမ ဦးေခါင္းထက္ ပန္ဆင္ရန္
ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ ျဖဴလြလြပန္းပြင့္ႏွင့္တူေသာ ႏွလံုးသားႏွင့္ အခ်စ္ကို
ပိုင္ဆိုင္သူမ်ားဟု ေဖာ္က်ဴးထားသည္။ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ ေလ့လာၿပီးမွ စနစ္တက်
ခ်စ္တတ္သည္။စိတ္ထိခုိက္ခံစားလြယ္သည္။ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႔လြန္းေသာ
ႏွလံုးသားကို ပိုင္ဆုိင္သည္။မာမာေျပာဆုိဆက္ဆံလွ်င္ မိမိအတြက္
အက်ိဳးရွိေသာ စကားပင္ျဖစ္လင့္ကစားလက္မခံ။ အေခ်ာ့ႀကိဳက္ ၊ အေပ်ာ့ႀကိဳက္
မိမိအား ဦးစားေပးဆက္ဆံမႈကို လိုလားေသာ အခ်စ္ပို္င္ရွင္ျဖစ္သည္။
တိုက္ရိုက္ သို႔မဟုတ္ သြယ္ဝိုက္၍ မိမိအား ေဝဖန္လာပါက တစ္ပါးသူထက္ပို၍
ခံစားတံု႕ျပန္တတ္သည္။ ေဝဖန္လာသူကို မုန္းတီးပစ္မည္။ မိမိအားနည္းခ်က္ကို
မိမိသိ၍ ျပင္မည္။ တစ္ပါးသူက ေထာက္ျပလာ၍ ျပင္ရသည္ ဟူေသာ အေနအထားကို
လံုးဝလက္မခံတတ္ေပ။
ဘဝရည္မွန္းခ်က္ ႀကီးမားစြာရွိသည္။ ရည္မွန္းခ်က္ ေအာင္ျမင္ရန္အတြက္
မိမိႏွလံုးသားကို မိမိကုိယ္တုိင္ ခုတံုးလုပ္ ခ်နင္းပစ္ရန္ ဝန္မေလး။
မိမိဘဝ တိုးတက္မႈကို ပံ့ပိုေပးသူမ်ားအေပၚ အခ်စ္ေမတၱာထားမည္။
ခ်စ္သူပင္ျဖစ္လင့္ကစား ဘဝရည္မွန္းခ်က္တိုးတက္မႈကို ဆန္႔က်င္တားဆီးလာပါက
မုန္းတီးဆန္႔က်င္ တိုက္ခုိက္ဖယ္ရွားပစ္ရန္ ဝန္မေလးေသာသူၿဖစ္သည္။
လူခ်စ္လူခင္ေပါၿပီး သူတစ္ပါး၏ အမူအရာစကားတို႔အေပၚ
အက်ေကာက္တတ္ေသာေၾကာင့္ ပဋိပကၡမ်ားေတြ႔ရတတ္သည္။စိတ္ၾကည္သာေနခ်ိန္
ၿပံဳးရႊင္၍ တစ္ပါးသူကို သေဘာထားႀကီးခြင့္လႊတ္တတ္သေလာက္
အၿငိဳးထားမိေသာကာလတြင္ သဲႀကီးမဲႀကီး အျပစ္ရွာ၍ တိုက္ခိုက္တတ္သည္။
ဆတ္ဆတ္ထိမခံ စကားကုန္သံုး တိုက္ခိုက္ရမွ ေက်နပ္သည္။အမ်ိဳးသမီးမ်ား
အခ်စ္ေရးတြင္ ရုတ္တရက္ ဆံုးျဖတ္လိမ့္မည္။ နီးစပ္မႈေၾကာင့္
အခ်စ္ေပၚေပါက္မည္။ ေနာက္ဆံုးအထိ အေရြးရခက္ေအာင္ ဒြဟျဖစ္မည္။
ပတ္ဝန္းက်င္မွ အေႏွာက္အယွက္ျပဳျခင္းကို မိမိႏွင့္ ခ်စ္သူၾကားႀကံဳမည္။
ဘဝကို အနစ္နာခံ စြန္႔လႊတ္၍ ခ်စ္တတ္သည္။ အသိုင္းအဝိုင္း ဘဝမတူ​ေသာသူႏွင့္
ခ်စ္မည္။ ယံုစားလြယ္၍ ေမတၱာလွည့္စားခံရမည္။
အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ ဘဝတိုးတက္ရန္အတြက္ တစ္စံုတစ္ေယာက္ကို ခုတံုးလုပ္ရန္
ဝန္မေလး။တစ္ပါးသူအသည္းခြဲရန္
ဝန္မေလး။ကိုယ္တုိင္အသည္းကြဲရမည္ကိုလည္းဂရုမစုိက္တတ္။
ခ်စ္ျခင္းေမတၱာဟူသည္ကား မိမိက ထားရွိရန္မလို။ မိမိကုိ ခ်စ္လာေသာသူအား
အေျခအေနကိုလိုက္၍ လိုအပ္သလို တံု႔ျပန္ရန္သာျဖစ္သည္ ဟူေသာ ႏွလံုးသား
ဒႆနႏွင့္ စိတ္ဓာတ္ရွိသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ဤရာသီဖြားမ်ားသည္ အခ်စ္ေရးတြင္ မတည္ၿငိမ္ေသာလည္း
အိမ္ေထာင္ေရးတြင္ ဦးေဏွာက္၏ဆံုးျဖတ္မႈေၾကာင့္ ရုပ္ဝတၳဳပစၥည္းၾကြယ္ဝၿပီး
ေငြပံုေပၚ ထုိင္ရမည္။ ဘဝတြင္ အသက္လတ္ပိုင္းေရာက္မွ ႏွလံုးသားသည္
ႏိုးၾကားလာကာ အခ်စ္စစ္ကို ေတာင့္တလာမည္။ ေရႊပံု ေငြပံု ဓနဂုဏ္ျဖင့္
စံေနရာမွ အထီးက်န္စြာႏွင့္ မခ်စ္တတ္ေသာ ႏွလံုးအေပၚ အျပစ္ဖို႔ ေနာင္တ
ရင္မွာ ပိုက္ေနရသာဘဝကို ပိုင္ဆိုင္မည္။
ဤကား ကန္ရာသီဖြားတို႔၏ အခ်စ္ဒႆနပင္ျဖစ္သည္။