ဤရာသီဖြားမ်ားသည္ အလြန္ခ်စ္တတ္ေသာ၊ အလြန္မုန္းတတ္ေသာ
အခ်စ္ကုိပိုင္ဆုိင္ထားၿပီး တစ္ပါးသူမဆိုထားႏွင့္မိမိကိုယ္ မိမိ ပင္နားမလည္
ႏို္င္ေသာ ထူးျခားသည့္ ႏွလံုးသားပိုင္ရွင္ျဖစ္သည္ဟု ကမ​ၻာ့
နကၡတ္ပညာရွင္ႀကီးမ်ားက တညီတညြတ္တည္း အဆိုျပဳသည္။
ကႏာၱရအလယ္ ပတ္ၾကားအက္ေနသည့္ ေက်ာက္ေျမၾကားရွိ အလြန္အဆိပ္ျပင္းေသာ
ကင္းၿမီးေကာက္တစ္ေကာင္၏ ရင္ထဲမွ မြတ္သိပ္ေနေသာ၊ ႏူးညံ့လြန္းေသာ၊
အခ်စ္ႀကီးေသာ ၊အမ်က္ႀကီးေသာ ႏွလံုးသားမ်ိဳးကိုပိုင္ဆိုင္သူဟု
ေဖာ္က်ဴးၿပန္သည္။
အေကာင္းဆံုးႏွင့္အဆိုးဆံုးကိုသာ လုပ္လိုေသာ
သဘာဝရွိသည္။ေကာင္း၊ဆိုး၊မွန္၊မွား လုပ္သင့္ မလုပ္သင့္စသည့္ အစဥ္အလာအရ
သတ္မွတ္ထားခ်က္မ်ားကို လံုးဝလက္မခံျခင္းမရွိ။ မိမိရင္ထဲမွ ေကာင္းသည္၊
မွန္သည္ဟုထင္လွ်င္ ေခါင္းေအးေအးႏွင့္ တဇြတ္ထိုး လုပ္တတ္သည္။
မိမိခံစားခ်က္ ခံယူခ်က္ကို ဦးစားေပးမည္။ ကိုယ္ပိုင္အဘိဓမၼာႏွင့္
မျဖစ္မေန လုပ္တတ္သည္။ မိမိစိတ္ထဲ၌ရွိေသာ အရာမ်ားကို တစ္ပါးသူအား
ဖြင့္ေၿပာတုိင္ပင္ျခင္းမရွိ လွ်ိဳ႕ဝွက္စြာ သိုသိပ္၍ မျဖစ္မေန လုပ္တတ္ေသာ
သေဘာရွိသည္။
တစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာသူကို ခ်စ္မိၿပီဟု ဆံုျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္အတြက္
အလြန္အခ်ိန္ယူတတ္ေသာလည္း ဆံုးျဖတ္ၿပီးပါက လံုးဝ
ျပန္မျပင္တတ္ေပ။ေဝဖန္မႈကို လံုးဝဂရုမစိုက္
ဥေပကၡာျပဳတတ္သည္။ဥေပကၡာႏွလံုးသား ပိုင္ရွင္ဟုလည္း သတ္မွတ္ႏို္င္သည္။
မိမိခ်စ္သူက အမွာအယြင္းတစ္စံုတစ္ရာ ျပဳလုပ္ပါကလည္း
ေဒါသအမ်က္ျပင္းစြာျဖင့္ လံုးဝခြင့္မလႊတ္။ႏွလံုးသားထဲမွ အၿပီးအပိုင္
ထုတ္ပစ္ၿပီးဥေပကၡာျပဳလုိက္မည္။ ပင္ကိုသဘာဝတြင္ အလြန္ထူးျခားသည္။
ျပန္မေျပာ၊ နားမေထာင္၊ တစ္ပါးသူတားဆီးသည့္ ကိစၥကိုမွ လုပ္လုိသည္။
အားနည္းေသာသူဘက္မွ ရပ္တည္မည္။ အလြန္ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေကာင္းသည္မွာ
ေမတၱာစိတ္ေၿပာင္းလဲလြယ္သည္။ ခံစားခ်က္ကို မ်ိဳသိပ္တတ္သည္။ မိမိ ဘက္မွ
တတ္အားသေရြ႕ေပးဆပ္သည္။ သည္းခံသည္။ ခံႏိုင္စြမ္းကုန္ေသာအခါ အရြဲ႕တိုက္မည္။
အလြန္ခ်စ္ခဲ့သူကိုပင္ စြန္႔ပစ္မည္။ ခြဲခြါေသာအခါတြင္လည္း သံေယာဇဥ္
လံုးဝမရွိသေလာက္ေအာင္ပင္ ျဖစ္မည္။ ေနာက္တစ္ေယာက္ေတြ႔ၿပီဆိုကလည္း
အလြန္ေလးနက္ေသာ ေမတၱာႏွင့္ခ်စ္မည္။
အခ်စ္ဦးႏွင့္ ဆံုစည္းကိန္းမရွိ ။ သို႔ေသာ္ အခ်စ္ဆံုးသူႏွင့္
ေပါင္းရမည္။ ခ်စ္သူခင္သူေပါမ်ားမည္။ အခိုက္မသင့္ပါက
အိမ္ေထာင္ဆက္ပင္မ်ားသြားႏုိင္သည္။
သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္အား ေမတၱာရွိ ခ်စ္မိၿပီဆိုကလည္း အျခားေသာ
သူမ်ားကဲ့သို႔ မိတ္ေဆြ အေပါင္းအသင္မ်ားကို ဖြင့္ေၿပာေလ့မရွိ။ တစ္ဦးတည္း
လွ်ိဳ႕ဝွက္စြာ ႀကိတ္ႀကံတတ္သည္။ မိမိ အခ်စ္ကို ႏႈတ္မွ မေျပာခင္
ခ်စ္သူရွိရာသို႔ အခ်ိန္ရွိသေရြ႕တရစ္ဝဲဝဲလုပ္ေနတတ္သည္။
ခ်စ္သူဘဝေရာက္ျပန္လွ်င္လည္း ႏွစ္ဦးေတြ႔ၾကေသာအခါ
ဖြယ္ဖြယ္ရာရာ၊ၾကင္ၾကင္နာနာေျပာဆိုျခင္းမရွိ။ ေခါင္းႀကီးငံု႔
ေဘးခ်င္းယွဥ္ထိုင္ကာ စကားမေျပာဘဲ ဂြတိဂြက် မပြင့္မလင္းေနတတ္ေသာ
သဘာဝအားပိုင္ဆိုင္သည္။ မိမိကို တကယ္ခ်စ္ရဲ့လားဟုပင္ ခ်စ္သူက ထင္ေလာက္သည္။
စကားေျပာၿပီဆိုပါကလည္း ခ်စ္သူက စိတ္ဝင္စားသည္ မဝင္စားသည္ကို
ဂရုမစိုက္၊။အခ်္စႏွင့္ မပတ္သက္သည့္ အရာမ်ားကို ကရားေရလႊတ္ေျပာတတ္သည္။
မည္သို႔ဆုိေစကာမူ ၿဗိစာၦရာသီဖြားမ်ား၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာအေပၚအျမင္တြင္
မတူေသာ ဆန္႔က်င္ဘက္ ႏွစ္ဦးကို ေပါင္းကူးဆက္ဆံေပးႏိုင္ေသာ
တစ္သားတည္းျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေပးႏိုင္ေသာအရာသည္ အခ်စ္ျဖစ္သည္ဟု
သတ္မွတ္လိမ့္မည္။