၀မ္းနည္းစရာ

ကုိယ္ဖန္တီးခဲ့တာမဟုတ္ပါဘူး

ကံၾကမၼာကေပးတာကုိ

လက္ခံရယူေနရသူပါ

ဘယ္သူ႔ကုိမွ ခင္ပါတယ္လုိ႔

ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းမေျပာရဲဘူး

အဲဒီစကားကုိက ကုိယ္နဲ႔ မထုိက္တန္လုိ႔ပါ

အဆံုးမွာ ကုိယ့္ကုိ စြပ္စြဲမယ့္စကားေတြ

ႀကိဳသိထားသူ ကုိယ္

ထုိသုိ႔ေသာ သဘာ၀တရားနဲ႔

ေနသားက်ခဲ့တာ ၾကာေတာင္ၾကာၿပီပဲ

ျပန္လည္ခင္မင္ခ်င္သူကုိ

ေငးၾကည့္ရင္း ဆုိ႔နင့္ေနတဲ့

ခုိကုိးရာမဲ့ ဘ၀ကုိ

ေလထုညစ္ညမ္းမႈေအာက္မွာ သိမ္းဆည္းရင္း

ခပ္ေမွာင္ေမွာင္ဘ၀ထဲကုိပဲ

ေနာက္ဆံမတင္းဘဲ ခုန္၀င္လုိက္တယ္

ဘ၀႐ူးေလးတစ္ေယာက္ကုိ

ဘာလုိ႔ အစ အလယ္ အဆံုးစလံုးမွာ

ေပ်ာ္ရႊင္စရာ မေပးၾကတာပါလိမ့္။