အဲဒီ @ ရ႕ဲ သမုိင္းအစက ဒီလုိပါ။ ေရွးေရွးတုန္းက အဂၤလိပ္စာကို အသံုးျပဳတဲ့ စာသမားနဲ႔ ဘာသာေရးစာေပ ေရးသားၾကတဲ့ ဘာသာေရးဆရာေတြက စာေရးရာမွာ at ကုိ ျမန္ေအာင္ @ လုိ႔ေရးပါတယ္။ at ကုိဆုိရင္ သံုးခ်က္ ေရးရပါတယ္။ @ ဆုိရင္ တစ္ခ်က္တည္းေလ။ အဲဒါနဲ႔ @ ဆုိတဲ့ စာလံုးျဖစ္လာတာတဲ့။

 

ဟင္ ဘာလဲဆုိင္ဘူး။ အဒီ @ ကုိ တ႐ုတ္က ႂကြက္ကေလး တဲ့။ ဘယ္ဂ်ီယံက ဘာမွ မရွိျခင္း တဲ့။ လန္ဒန္က ေမ်ာက္အၿမီး တဲ့။ ဒိန္းမတ္က ဆင္ႏွာေမာင္းတဲ့။ ဖင္လန္က ေၾကာင္ၿမီးတဲ့။ ဂ်ာမဏီက တြဲလြဲခုိတဲ့ေမ်ာက္ တဲ့။ ျပင္သစ္က ပက္က်ိ တဲ့။ ဟန္ေဂရီက တီေကာင္ တဲ့။ ကုိးရီးယားက ခ႐ု တဲ့။ ေနာ္ေ၀းက ၀က္ၿမီးတဲ့။ အီတလီက ပက္က်ိတဲ့။ ႐ုရွားက ေခြးေသးေသးေလး တဲ့။ ျမန္မာကေကာ ? ။

 

အဲဒီ @ ကုိ အရင္က တန္ဖုိး(သုိ႔)အေလးခ်ိန္အျဖစ္လည္း အသံုးျပဳသတဲ့။ ဥပမာ လိေမၼာ္သီး ၅ လံုး @ ၁၀၀၀ က်ပ္ တဲ့။ ၂၅ ေပါင္ရွိ အေလးခ်ိန္ကုိ @ တဲ့။ တခ်ိဳ႕က @ ဆုိတာ amphora တဲ့။ အေမႊးအႀကိဳင္ကုိ ခ်ိန္တြယ္ရာမွာ သံုးတယ္ ဆုိလား။ @ ကုိေလ တစ္ခ်ိဳ႕ နာမည္ထဲ ထည့္သံုးတယ္တဲ့။ JQY@JQZ စသျဖင့္ေပါ့ဗ်ာ။ အဓိပၸါယ္က ေဂ်ဂ်ဴ၀ုိင္ ေခၚ ေဂ်ဂ်ဴဇက္ အဲ။

 

E-mail ထဲကုိေတာ့ Bolt Beraneck and Newman Inc. (BBN) မွ Programmer Ray Tom Linson က စာပုိ႔တဲ့ ေနရာမွာ အသံုးျပဳသူ အမည္ကုိ ကြဲျပားေစခ်င္လုိ႔ @ ကုိ စတင္အသံုးျပဳခဲ့တယ္တဲ့။ အခ်ိန္ကေတာ့ 1971 မွာပါတဲ့။